Niemcy

Niemieckie wytyczne dotyczące kryptowalut zbliżają się do terminu

Wyścig jest gotowy do spełnienia Nowo wydane wytyczne Niemiec dotyczące kryptograficznych papierów wartościowych przed terminem 10 czerwca 2022 r. Dokument opublikowany przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) wyjaśnia, w jaki sposób aktywa cyfrowe, które kwalifikują się jako papiery wartościowe, muszą być traktowane zgodnie z prawem niemieckim.

Zarządzający aktywami i inne instytucje finansowe zmagają się z przestrzeganiem unijnego rozporządzenia w sprawie rynków kryptowalut (MiCA), które weszło w życie w zeszłym roku. Rozporządzenie stworzyło nową kategorię „aktywów kryptograficznych” i ustanowiło zasady dotyczące ich przechowywania, handlu i reklamy. Pozostało jednak wiele kluczowych pytań bez odpowiedzi, w tym, czy aktywa cyfrowe, które kwalifikują się jako papiery wartościowe, muszą być zarejestrowane w BaFin.

Nowe wytyczne dostarczają bardzo potrzebnej jasności w tej kwestii. Stanowi, że każdy podmiot, który chce emitować lub handlować krypto papierami wartościowymi, musi uzyskać uprzednią zgodę BaFin. Obejmuje to początkowe oferty monet (ICO) i oferty tokenów bezpieczeństwa (STO).

Wytyczne określają również szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i przechowywania kryptowalutowych papierów wartościowych. Muszą być przechowywane w sposób zapewniający „solidne bezpieczeństwo”, na przykład poprzez portfele z wieloma podpisami lub wykwalifikowanych opiekunów. I muszą być oddzielone od ogólnych funduszy firmy, aby chronić inwestorów w przypadku niewypłacalności.

Dokument informacyjny dzieli żetony na trzy kategorie:

 • Żetony płatności: Tokeny, które są używane wyłącznie jako środek płatniczy i nie reprezentują żadnych praw własności ani uprawnień.
 • Żetony użytkowe: Tokeny reprezentujące prawo do korzystania z określonego produktu lub usługi.
 • Tokeny bezpieczeństwa: Tokeny reprezentujące własność lub udziały w długu w firmie lub inne aktywa bazowe.

Jeśli chodzi o handel tokenami bezpieczeństwa, BaFin wyjaśnił, że giełdy muszą być zarejestrowane w agencji i spełniać określone wymagania, w tym ochronę środków klientów.

Zgodność z tymi przepisami będzie miała kluczowe znaczenie dla każdego, kto chce prowadzić działalność gospodarczą na rozwijającym się niemieckim rynku kryptograficznym. Ci, którzy nie zastosują się do terminu 10 czerwca 2022 r., mogą zostać narażeni na surowe kary, w tym wysokie grzywny, a nawet karę więzienia.

Niemieckie wytyczne dotyczące kryptowalut dla depozytariuszy

Powiernicy kryptowalut w Niemczech mają teraz większą jasność co do wymogów regulacyjnych, które muszą spełnić, po wydaniu wytycznych przez krajowy organ nadzoru finansowego.

Dokument, opublikowany przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), klasyfikuje kryptowaluty jako „jednostki rozliczeniowe” i „instrumenty finansowe”, poddając je istniejącym przepisom dotyczącym papierów wartościowych.

W związku z tym powiernicy kryptowalut muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, powiedział BaFin. Będą również podlegać wymogom kapitałowym, jeśli będą utrzymywać aktywa klientów w sposób profesjonalny – to znaczy, jeśli świadczenie usług powierniczych stanowi podstawową część ich modelu biznesowego.

To dobra wiadomość dla niemieckiej branży kryptograficznej, która dąży do większej jasności w krajobrazie regulacyjnym. Nowe wytyczne zapewniają bardzo potrzebną pewność firmom działającym w tej przestrzeni.

Wytyczne dotyczące kryptowalut w Niemczech dla giełd

Wytyczne dotyczące kryptowalut wyjaśniają, że BaFin uważa giełdy aktywów cyfrowych za dostawców usług finansowych, a tym samym podlegają regulacjom na mocy ustawy o bankowości, ustawy o obrocie papierami wartościowymi i ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi.

Według BaFin giełdy kryptowalut muszą uzyskać licencję od regulatora, aby działać w Niemczech. Ponadto giełdy muszą spełniać szereg innych wymagań.

Kluczowe punkty dokumentu przewodniego są następujące:

 1. Giełdy muszą być zarejestrowane w BaFin.
 2. Giełdy muszą być zgodne z wymogami BaFin dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
 3. Giełdy muszą spełniać wymogi BaFin dotyczące obrotu papierami wartościowymi.
 4. Giełdy muszą zapewnić, że ich klienci są odpowiednio chronieni.
 5. Giełdy muszą ujawniać swoje warunki swoim klientom.
 6. Giełdy muszą podjąć środki zapobiegające nadużyciom na rynku.
 7. Giełdy muszą zapewnić bezpieczeństwo ich systemów.
 8. Giełdy muszą przeprowadzać regularne oceny ryzyka.
 9. Giełdy muszą zgłaszać BaFin wszelkie podejrzane działania.

BaFin potwierdza, że aktywa kryptograficzne są instrumentami finansowymi w rozumieniu niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG). Oznacza to, że oferta i sprzedaż kryptowalut oraz ich obrót podlegają WpHG.

Aktywa kryptograficzne podlegają tym samym wymogom regulacyjnym, co inne instrumenty finansowe. W szczególności oznacza to, że giełdy muszą spełniać wymogi dyrektywy MiFID II (dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych II, w tym prospekt emisyjny i zasady przejrzystości).

BaFin potwierdza również, że początkowe oferty monet (ICO) podlegają WpHG. Oznacza to, że ICO muszą przestrzegać zasad prospektu i przejrzystości, a tokeny mogą być traktowane jako papiery wartościowe.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze wiadomości