leende man läser bok medan han håller mugg

Expertutlåtande om ECB-dokument angående förordningar om kryptovaluta

  • Hansen menade att det är inom centralbankernas jurisdiktion att vaka över landets fiat. 
  • Därför avslöjade han att regleringen av decentraliserad finans och mer så kryptovaluta är diskutabel.

Patrick Hansen, en venture-jurist för kryptovaluta på Presight Capital, har analyserat Europeiska centralbankens dokument om kryptovaluta. Nyligen släppte ECB ett dokument som föreslår en "heltäckande" förordning.

 Följaktligen ECB har för avsikt att täcka krypton sektorn så mycket den kunde när det gäller reglering. Tidningen gav råd till lagstiftare inom området om hur man bäst reglerar branschen.

Noterbart medgav tidningen att sektorn för virtuella tillgångar växer snabbt. Dokumentet indikerade att om trenden fortsätter utan ordentlig reglering kommer det att vara farligt. ECB avslöjade att brist på reglering kommer att se krypto utlösa finansiell instabilitet i Europas ekonomi.

Bör kryptovalutagemenskapen betraktas som en suverän stat?

Däri papper fokuserat på tre integrerade sektorer av kryptovalutaindustrin. Nämligen, Stablecoins, Decentraliserad ekonomi (DeFi), och klimatrisk för kryptovaluta. Europeiska centralbanken angav att de tre sektorerna av kryptorymden kräver akut uppmärksamhet.

Som analyserats av Hansen tar uppsatsen för det första upp klimatkonsekvenserna av kryptovalutarelaterade aktiviteter. Den anger att det finns ett alternativ att antingen stödja "krypteringsversionen av elfordon" eller förbjuda den fossila bränsletypen.

Anmärkningsvärt är att detta handlar om PoW och PoS konsensusmekanismen som finns i kryptorymden. Med betoning tar den upp hur Ethereum är på väg att migrera till PoS. Medan Bitcoin har fortfarande kvar sin verksamhet på PoW.

Dessutom ansåg ECB att regeringar inte kan försumma situationen. Tidningarna avslöjar att tillsynsmyndigheter kan förbjuda gruvdrift och lägga en koldioxidskatt på kryptovalutatransaktioner eller innehav. Finansinstitutet avslöjade att någon av de ovannämnda åtgärderna är rimliga. 

Dokumentet diskuterar också decentraliserad ekonomi med påståenden om att de flesta protokoll är centraliserade. Senare illustrerade centralbanken hur Uniswap är under kontroll av utvecklare, initiala investerare och valar.

Hansen menade dock att det är inom centralbankernas jurisdiktion att vaka över landets fiat. Därför avslöjade han att regleringen av decentraliserad finans är diskutabel.

Nästa stopp fokuserade på Stablecoin. En viss sektor av branschen har Europeiska centralbanken försökt avvisa sedan förra året. Med betoning fokuserade denna del på undergången av Terra ekosystem.

Specifikt säger dokumentet att Stablecoins kräver brådskande regulatoriska åtgärder för att skydda investerare. Därefter kom denna inlaga tillsammans med kravet på antagande av MiCA-lagen av Europeiska unionen.

Som framlagt av ECB indikerar kollapsen av UST att stablecoins inte är i närheten av stabila. Enligt tidningarna underblåses denna åsikt ytterligare av omständigheterna kring hur USDT tappade sin koppling för ett tag.

Så, Hansen hävdade att ECB inte drog en parallell linje mellan stablecoins och fiats. Han menade att banken misslyckades med att erkänna hur fiats kämpar mot devalvering på grund av vissa situationer.

Rebecca Davidson Verifierad

Rebecca är en Senior Staff Writer på BitcoinWisdom och arbetar hårt för att ge dig de senaste nyheterna på kryptovalutamarknaden. Med Elon Musks ord "Köp aktier i flera företag som gör produkter och tjänster som *du* tror på. Sälj bara om du tror att deras produkter och tjänster trendar sämre. Få inte panik när marknaden gör det. Detta kommer att tjäna dig väl på lång sikt.”

Senaste nytt