Prognoza cen AllianceBlock (ALBT) – 2022, 2025, 2030

Przegląd AllianceBlock (ALBT)

🪙 Kryptowaluta AllianceBlock
💱 Symbol giełdowy ALBT
🏆 Pozycja 730
💸 Kapitalizacja rynkowa $12,643,611
💲 Cena $0.054275
🚀 Wolumen obrotu $615,730
📈 Zmiana ceny (24h) -6.30%
💰Zasilanie prądem 232,955,783
  • Przewidywania cenowe Bullish AllianceBlock (ALBT) wahają się między $0.244236 oraz $0.531892 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że ALBT może osiągnąć $0.244236 do 2025 roku.
  • Prognoza cen rynkowych Bearish AllianceBlock na 2022 r. to $0.04342.

AllianceBlock (ALBT) Wprowadzenie

Podczas gdy tradycyjne firmy często patrzą do wewnątrz, aby zwiększyć znaczenie i dominację na rynku poprzez poprawę komunikacji i procesów operacyjnych, transformacja cyfrowa wprowadza na rynek nowe zasady i dynamikę.

Obawy organizacji przesunęły się z procesów i komunikacji na efektywne zaangażowanie klientów, operacje rozproszone i efektywne relacje partnerskie jako podstawowe elementy składowe dostarczania wartości. To środowisko biznesowe staje się coraz bardziej dostępne dla nowicjuszy, elastyczne i zorientowane na technologię. Wzrasta także bezgraniczność w przestrzeni przemysłowej, eliminująca ograniczenia granic poprzez komutacje i technologie IT.

Serwis IHS World uchwycił transformację świata biznesu w stwierdzeniu, że nowe modele i ekosystemy prawdopodobnie zakłócą 30% globalnej gospodarki do 2025 roku. Już teraz widzimy zakłócenie globalnego sektora finansowego przez rewolucję blockchain i kryptowalut. Warto zauważyć, że transformacja od pojedynczych do złożonych graczy w świecie biznesu zbiegła się w czasie z technologiami blockchain i DLT.

Blockchain obsługuje wielostronne środowisko partycypacyjne. Jednak technologia jest wciąż stosunkowo młoda i ewoluuje. Technologia DLT jest nadmiernie pofragmentowana i brakuje jej interoperacyjności, aby zachęcić do przyjęcia i używania na pełną skalę. Wyzwanie polegające na wdrażaniu nowych modeli, strategii i technologii w celu wspierania i funkcjonowania w zdecentralizowanym i partycypacyjnym ekosystemie wieloosobowym wciąż rośnie.

Co to jest AllianceBlock (ALBT)?

AllianceBlock (ALBT) tworzy pierwszy na świecie globalnie akceptowany zdecentralizowany rynek kapitałowy. AllianceBlock ma na celu rozwiązanie problemu tradycyjnych modeli biznesowych z zasadami oporu cenzury, przejrzystości i otwartości jako fundamentów dla zdemokratyzowanej i wielostronnej partycypacyjnej przestrzeni przemysłowej.

AllianceBlock ma na celu stworzenie zdecentralizowanego, opartego na współpracy i zrównoważonego rynku kapitałowego, który koncentruje się między innymi na kwestiach inwestorów, instytucji, handlowców, ekspertów, doradców, emitentów i talentów.

Zdecentralizowany AllianceBlock ma na celu stworzenie sprawiedliwego rynku, który umożliwia bezpłatne wejście dla emitentów, inwestorów i innych osób w oparciu o ich reputację, a nie wielkość portfela lub siłę przebicia.

AllianceBlock uważa, że zdecentralizowany model będzie oznaczał decentralizację przechowywania, rejestrowania i aktualizacji danych oraz odejście od nadmiernie potężnych scentralizowanych podmiotów i instytucji, które zapewniają dostęp do transakcji i uwierzytelniają je. Ściśle powiązany z decentralizacją jest proces współpracy inicjowany i koordynowany przez członków. AllianceBlock wspiera oparty na współpracy i sprawiedliwy proces zarządzania.

AllianceBlock kieruje się nowatorską zasadą kalibrokracji, która przyznaje prawa do podejmowania decyzji proporcjonalnie do zbudowanej reputacji. Ocena reputacji jest określana na podstawie wyników portfela w określonych niszach inwestycyjnych oraz jakości porad, danych wejściowych, spostrzeżeń i poziomu aktywnego uczestnictwa.

AllianceBlock umożliwia członkom tworzenie, przenoszenie i posiadanie tokenizowanych aktywów oprócz tradycyjnych papierów wartościowych i inwestycji. Tworzy środowisko bez zaufania, które umożliwia podmiotom w bloku tworzenie zasobów i aplikacji bez zgody. Wyjątkowość AllianceBlock polega na jego zdolności do łączenia ludzkich umiejętności z dokładnością maszyny, aby wykorzystać spostrzeżenia grup w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. AllianceBlock jest liderem w zbieraniu zbiorowej inteligencji grup przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do sortowania, oceniania, uwierzytelniania i selekcjonowania ofert emitentów.

Do głównych mocnych stron rozwiązania AllianceBlock należą: wdrażanie klienta, rozszerzona zbiorowa inteligencja, doradztwo, struktura transakcji, emisja pierwotna, obrót wtórny i cykl życia transakcji po emisji.

Natywnym tokenem na platformie AllianceBlock jest token ALBT. Służy jako kręgosłup protokołu Alliance Prometheus. ALBT działa jako środek wymiany i upoważnia do emisji nowych instrumentów finansowych. ALBT służy do nagradzania uczestników sieci i właścicieli węzłów. Służy również jako opłaty sieciowe, umożliwia wykonywanie transakcji, służy jako zabezpieczenie, wspiera obstawianie oraz umożliwia głosowanie i delegowanie uprawnień do głosowania.

AllianceBlock prowadzi również zdecentralizowaną giełdę AllianceDEX, która wprowadza nowatorski AMM, który łączy właściwości CFMM i zapewnia elastyczność oraz zmniejsza ryzyko strat dla dostawców płynności.

Analiza fundamentalna AllianceBlock (ALBT)

W tym momencie przeanalizujemy określone krytyczne czynniki fundamentalne umożliwiające dokładną prognozę przyszłych cen projektu AllianceBlock.

Skalowalność

AllianceBlock wykorzystuje protokół Prometheus, dwuwarstwową architekturę, która obsługuje transakcje transgraniczne. Pierwsza warstwa wykorzystuje dowód reputacji, łącząc weryfikatory stawek i funkcje zasobów pieniężnych. Natomiast drugi poziom wykorzystuje prace dowodowe, w ramach których wykonuje się jednocześnie kilka prac obliczeniowych i wydobywczych. Protokół Prometheus zużywa mniej energii, niskie opłaty i decentralizuje wydobycie. Wykorzystuje trzypoziomowe łańcuchy boczne, które pozwalają na niespotykaną skalowalność.

Współpraca

W 2020 AllianceBlock nawiązała współpracę z Ocean Protocol, wiodącym twórcą aplikacji Web3 dla gospodarki energetycznej. Partnerstwo ma na celu zwiększenie zgodności w zdecentralizowanym zarządzaniu kapitałem. AllianceBlock wykorzystał rynek oparty na danych i podstawową technologię Ocean's Protocol, aby uprościć zgodność z przepisami finansowymi, takimi jak RODO i RSD2.

W 2021 r. AllianceBlock nawiązała współpracę z Greypes, aby połączyć inwestorów z zatwierdzonymi startupami potrzebującymi kapitału. Greypes wykorzystało swoje doświadczenie, aby stworzyć unikalną, weryfikowalną i niezawodną platformę finansowania, która zapewnia fundusze dla startupów poprzez weryfikację opartą na danych.

Aby zbliżyć DeFi i finanse instytucjonalne, AllianceBlock nawiązała współpracę z GBG w 2021 r., aby rozwiązać wyzwania Know Your Customer (KYC). GBG zintegruje swoje możliwości weryfikacji tożsamości z AllianceBlock, aby zamknąć luki KYC i AML. W kolejnym kroku w kierunku rozwoju ekosystemu AllianceBlock, AllianceBlock nawiązał współpracę z Reaq, zdecentralizowaną siecią Web3 napędzającą Economy of Things (EOT). Reaq użyje zdecentralizowanej infrastruktury AllianceBlock, aby ulepszyć modele ekonomiczne sieci i możliwości wydajnościowe, jednocześnie przyspieszając pojawienie się ekonomii maszyn Web3.

AllianceBlock (ALBT) Aktualna cena

AllianceBlock jest obecnie wart $0.054275 USD. ALBT przeniósł się -6.30% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $615,730. AllianceBlock jest obecnie w rankingu 730 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $12,643,611 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla AllianceBlock (ALBT), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen AllianceBlock (ALBT)

Niemal niemożliwe jest określenie kapitalizacji rynkowej AllianceBlock w nadchodzących miesiącach i latach. Jednak dzięki solidnej analizie technicznej połączonej z odpowiednimi podstawowymi wskaźnikami, nasze systemy sztucznej inteligencji mogą dać Ci rzetelny wgląd w to, co przyniesie przyszłość AllianceBlock. Chcesz się dowiedzieć? Chodźmy.

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $0.06513 $0.075985 $0.081412
2023 $0.108549 $0.119404 $0.135687
2024 $0.162824 $0.173679 $0.189962
2025 $0.217099 $0.227954 $0.244236
2026 $0.271374 $0.282229 $0.298511
2027 $0.325648 $0.336503 $0.352786
2028 $0.379923 $0.390778 $0.40706
2029 $0.434198 $0.445053 $0.461335
2030 $0.488473 $0.510182 $0.531892

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Przewidywanie cen AllianceBlock

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2022

AllianceBlock, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (ALBT). Prognoza cen ALBT na 2022 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $0.081412.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.075985 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że ALBT będzie mieć minimalną wartość $0.06513.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2023

W 2023 roku prognoza cen AllianceBlock ALBT ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena ALBT wkrótce przewyższy $0.135687. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły ALBT wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, ALBT będzie handlować z minimalną ceną handlową $0.108549 a średnia cena handlowa $0.119404.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $0.189962 i ALBT może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że ALBT będzie handlować po średniej cenie $0.173679 i niski $0.162824 w 2024 roku.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2025

Jeśli AllianceBlock z powodzeniem zwiększy nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety ALBT może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz ALBT będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że ALBT osiągnie i przekroczy swój rekordowy szczyt w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $0.244236, z ceną minimalną $0.217099 a średnia cena $0.227954.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena ALBT przekroczy średni poziom cen $0.282229 do 2026 r. przy cenie minimalnej $0.271374 spodziewany przed końcem roku. Ponadto ALBT ma maksymalną wartość ceny $0.298511.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $0.336503. Jeśli ALBT uda się przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć cenę maksymalną $0.352786, nieuzyskanie wsparcia potrzebnego ALBT do 2027 r. może skutkować niskim poziomem $0.325648.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2028

Chociaż ALBT dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $0.379923 i roczna cena blisko powyżej $0.40706 w 2028 roku.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2029

Do 2029 r. AllianceBlock w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i zanotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $0.434198 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.461335, uśredniając w $0.445053.

AllianceBlock (ALBT) Prognoza cen 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena ALBT w 2030 r. wyniesie $0.531892 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $0.510182.

Wniosek

AllianceBlock tworzy nowatorski zdecentralizowany rynek kapitałowy. Wykorzystuje zasady przejrzystości, otwartości i oporu cenzury, między innymi jako podstawę zdecentralizowanej interakcji. 

Zapewnia wielostronne środowisko biznesowe społeczności oparte na uczciwości członków, zachętach i uczestnictwie. Jego pozbawiony zaufania model tworzy model darmowego uczestnictwa i zachęca do szerszego przyjęcia technologii blockchain.

Gdzie kupić AllianceBlock (ALBT)

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać bezpłatny dostęp na wyłączność do naszej kolekcji narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium AllianceBlock, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży ALBT, algorytmiczny handel automatyczny i wiele innych. Po utworzeniu konta, Twój osobisty dedykowany menedżer konta zadzwoni do Ciebie, aby pomóc Ci skonfigurować naszą platformę, abyś mógł rozpocząć inwestowanie w AllianceBlock i różne inne kryptowaluty.

Utwórz konto

Proszę podaj swoje imię

Proszę podać swoje nazwisko

Proszę wpisać aktualny adres e-mail

Proszę wpisać poprawny numer telefonu

Ekskluzywne funkcje
  • Prognozy cen premium ALBT
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne ALBT
  • Zautomatyzowany handel algorytmiczny
  • Darmowy menedżer konta osobistego
  • Kopiowanie transakcji — 89% średni roczny zysk
  • Brak opłat za rejestrację lub depozyt

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena AllianceBlock (ALBT)?

Dzisiaj AllianceBlock (ALBT) handluje w $0.054275 o łącznej kapitalizacji rynkowej $12,643,611.

Czy AllianceBlock to dobra inwestycja?

AllianceBlock okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że ALBT to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może osiągnąć AllianceBlock?

Średnia cena AllianceBlock (ALBT) może ewentualnie osiągnąć $0.075985 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat AllianceBlock może przewyższyć $0.352786.

Ile będzie wart AllianceBlock za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i AllianceBlock, długoterminowa inwestycja w ALBT może spowodować wzrost ceny do $0.352786 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart AllianceBlock za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w AllianceBlock, podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena ALBT może prawdopodobnie wzrosnąć do $0.635014 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.135687 do 2023 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.189962 do 2024 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.244236 do 2025 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.298511 do 2026 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.352786 do 2027 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.40706 do 2028 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.461335 do 2029 roku.

Jaka będzie cena AllianceBlock w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena AllianceBlock (ALBT) osiągnie $0.531892 do 2030 roku.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze prognozy