Prognoza cen Ampleforth (AMPL) – 2024, 2025 – 2030

Przegląd Ampleforth (AMPL)

🪙 Kryptowaluta Wystarczająco
💱 Symbol giełdowy AMPL
🏆 Pozycja 712
💸 Kapitalizacja rynkowa $26,858,349
💲 Cena $0.949914
🚀 Wolumen obrotu $969,683
📈 Zmiana ceny (24h) -3.97%
💰Zasilanie prądem 28,274,494
  • Bycze prognozy cenowe Ampleforth (AMPL) wahają się między $5.70 oraz $6.17 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że AMPL może osiągnąć $2.37 do 2025 roku.
  • Prognoza ceny rynkowej Bearish Ampleforth na 2024 wynosi $0.759932.

Ampleforth (AMPL) Wprowadzenie

Jeśli chcesz poznać przyszły kierunek ceny Ampleforth (AMPL) i szukasz prognoz cenowych, jesteś we właściwym miejscu. Przyjrzymy się przeszłym danym cenowym Ampleforth (AMPL), a także wzorcom rynkowym i prognozom analityków dotyczących przyszłości cen.

Nie mówiąc już o tym, jak trudno jest przewidzieć z taką dokładnością. Ale postaramy się jak najlepiej. Zaczynajmy.

Co to jest Ampleforth (AMPL)?

AMPL to niezawodna i całkowicie algorytmiczna jednostka księgowa, zgodnie z oficjalną stroną internetową Ampleforth. Wyjaśnimy proces Ampleforth, aby zrozumieć wszystko inne. Celem protokołu jest wyprodukowanie fałszywego towaru, który nie będzie wymagał żadnych zabezpieczeń. AMPL nie ma jednak stałej podaży, takiej jak Bitcoin. Alternatywnie zmieniałby podaż każdego dnia zgodnie z kursem cenowym.

Dodatkowo Ampleforth zmniejsza związek między kapitalizacją rynkową a BTC i ETH. Mając taki plan, prawdopodobnie pojawiły się dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli AMPL miała niską korelację z innymi aktywami cyfrowymi, może wnieść wartość do koszyka aktywów cyfrowych, obniżając ogólną zmienność. Po drugie, AMPL może służyć jako podstawowy element konstrukcyjny dla różnych aplikacji DeFi, podobnie jak prawdziwe towary były kluczowe dla rozwoju wczesnych rynków finansowych.

Przyjrzyjmy się jednak, czym Ampleforth różni się od stablecoinów. Na początek nie zależy to od depozytów czy wykupu długów. Poprzez proces znany jako rebazacja, protokół modyfikuje liczbę tokenów AMPL w obiegu każdego dnia. Podaż rośnie, jeśli istnieje znaczny popyt na monety AMPL, a cena pojedynczego tokena przekracza $1. Jeśli popyt jest niższy, a podaż jest mniejsza, dzieje się odwrotnie. Zachowuje się zatem cechy klas aktywów elastycznych i nierozwadniających.

Tym samym użytkownicy nadal mają taki sam udział w całkowitej podaży, niezależnie od zmian w podaży. W rezultacie, zarówno przed, jak i po operacji zmiany bazy, użytkownik zawsze będzie posiadał tę samą ilość monety. Dodatkowo została uruchomiona zupełnie nowa waluta o nazwie FORTH, która wydaje się uzupełniać ekosystem. Aby móc go odebrać, musisz spełnić pewne wymagania, więc przejdź na oficjalną stronę. Nowy token skutecznie daje społeczności większą kontrolę nad sposobem naprawiania usterek sieci i zwiększania funkcjonalności.

Aby zapewnić aktywa kryptowaluty pracownikom ekonomii koncertowej, opracowano Ampleforth. Może to być dla tych, którzy dostarczają Pythagoras Pizza, początkową działalność założyciela. Twórcami Ampleforth są Evan Kuo i Brandon Iles, którzy rozpoczęli projekt AMPL w 2018 roku. Dzięki swojemu ekspansywnemu celowi przyciągnęli finansowanie od inwestorów, w tym Baza monet założycieli i True Ventures, pozyskując do $4,7 miliona. Stworzenie waluty, która zachowuje stabilność cen, było prostym przypadkiem użycia. Aby wytworzyć wartość i działać jako zabezpieczenie rezerwowe dla zdecentralizowanego finansowania, Ampleforth postanowił stworzyć całkowicie nieskorelowane aktywa.

Przyszły kierunek AMPL jest opisany na oficjalnej stronie internetowej. Które są:

Dywersyfikacja aktywów

Zabezpieczając się przed rynkiem za pomocą nieskorelowanych aktywów, handlowcy lub inwestorzy mogą być w stanie zabezpieczyć się przed jego spadkiem. Na razie krótkoterminowy cel założycieli jest taki.

Blok konstrukcyjny DeFi

AMPL może działać podobnie do złota i być wykorzystywany jako zabezpieczenie projektów kryptowalutowych po rozwiązaniu problemu nieelastyczności. W ten sposób będzie funkcjonować jako zabezpieczenie rezerwowe w zdecentralizowanych bankach. Średnioterminowym celem tej wizji jest.

Alternatywa dla Bitcoina

Jest to długoterminowy cel tokena AMPL. Pomimo pojawienia się nowego tokena FORTH, wizja się nie zmieniła. Założyciele chcą, aby ich system służył jako substytut waluty fiducjarnej. Ta długofalowa perspektywa może okazać się przydatna dla rozwoju rynków finansowych. Biorąc pod uwagę wysoki poziom spekulacji wokół bitcoinów, może nie być odpowiednim fundamentem przyszłego systemu finansowego, ponieważ nigdy nie został zaprojektowany do rozwiązywania tych problemów.

Analiza fundamentalna Ampleforth (AMPL)

AMPL wygląda kompleksowo, w przeciwieństwie do niektórych funkcji, których może brakować innym zasobom. Na przykład USD jest elastyczny, ale ma banki. DAI nie jest ani bezbankowy, ani nierozwadniający, ale jest oparty na zasadach i można go dostosować. BTC nie jest elastyczny, ale jest oparty na zasadach, pozbawiony bankowości, nierozwadniający i spekulacyjny. Kryptowaluta posiada zatem wszystkie atrybuty wymagane dla podstawowego komponentu zdecentralizowanego projektu przyszłości finansowej. To są główne cechy AMPL.

Problem niesprężystości został rozwiązany.

Kryptowaluty są podatne na wahania cen i nie mogą być używane do denominowania skomplikowanych kontraktów, podobnie jak metale szlachetne lub inne towary o stałej podaży. Taka struktura nie może wspierać budowy złożonych gospodarek. Ze względu na prostą poprawkę problemu nieelastycznego zaopatrzenia, która wyrównuje wszystko, Ampleforth nie ma tego problemu.

Problem dywersyfikacji został rozwiązany.

Dzisiejszy rynek bitcoinów charakteryzuje się wysoką korelacją. AMPL jest systemowo bezpieczna, wprowadzając różnorodność do jednorodnej gospodarki kryptowalutowej, bez powiązania z trendem cenowym Bitcoina.

Problem rozcieńczenia został rozwiązany.

AMPL nie rozwadnia, dlatego zmiany dostaw są dokonywane zgodnie z wartością każdego portfela. Sieć ma zawsze ustaloną proporcję własności.

Analiza techniczna Ampleforth (AMPL)

Połączona ocena kupna i sprzedaży Ampleforth dla określonego okresu czasu może być przeglądana przez użytkowników w czasie rzeczywistym za pomocą solidnego narzędzia analizy technicznej TradingView, pomimo faktu, że oferowanie prawidłowej analizy technicznej 100% dla AMPL jest trudne. Średnie kroczące, oscylatory i punkty obrotu to trzy najpopularniejsze wskaźniki techniczne stosowane w badaniu AMPL/USD.

Ampleforth (AMPL) Aktualna cena

Ampleforth jest obecnie warte $0.949914 USD. AMPL przeniósł się -3.97% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $969,683. Ampleforth jest obecnie w rankingu 712 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $26,858,349 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Ampleforth (AMPL), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen Ampleforth (AMPL)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2024 $1.14 $1.33 $1.42
2025 $1.90 $2.09 $2.37
2026 $2.85 $3.04 $3.32
2027 $3.80 $3.99 $4.27
2028 $4.75 $4.94 $5.22
2029 $5.70 $5.89 $6.17
2030 $6.65 $6.84 $7.12
2031 $7.60 $7.79 $8.07
2032 $8.55 $8.93 $9.31

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Ampleforth (AMPL) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2024

Według niektórych Ampleforth jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (AMPL). Prognoza cen AMPL na 2024 rok przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, z możliwością osiągnięcia $1.42.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $1.33 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że AMPL będzie mieć minimalną wartość $1.14.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2025

W 2025 r. prognoza cen Ampleforth AMPL ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena AMPL wkrótce przewyższy $2.37. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły AMPL wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, AMPL będzie handlować z minimalną ceną handlową $1.90 a średnia cena handlowa $2.09.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2026

Jeśli tendencja wzrostowa utrzyma się do 2026 roku, może osiągnąć $3.32 i AMPL może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że AMPL będzie handlować po średniej cenie $3.04 i niski $2.85 w 2026 roku.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2027

Jeśli Ampleforth z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety AMPL może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz AMPL będzie ekologiczna w 2027 r. Oczekuje się, że AMPL osiągnie i przekroczy swój rekordowy poziom w 2027 r. W 2027 r. wirtualna waluta będzie warta $4.27, z ceną minimalną $3.80 a średnia cena $3.99.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2028

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena AMPL przekroczy średni poziom cen $4.94 do 2028 r., przy cenie minimalnej wynoszącej $4.75 spodziewany przed końcem roku. Ponadto AMPL ma maksymalną wartość ceny $5.22.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2029

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2029 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowego trendu, podnosząc średnią cenę do około $5.89. Jeśli AMPL uda się przełamać oporny poziom w 2029 r., możemy zobaczyć maksymalną cenę $6.17, brak zgromadzenia wsparcia potrzebnego AMPL do 2029 r. może skutkować niskim poziomem $5.70.

Przewidywanie cen Ampleforth (AMPL) 2030

Chociaż AMPL dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się, że trend wzrostowy z poprzedniego roku będzie kontynuowany. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $6.65 i roczna cena blisko powyżej $7.12 w 2030 r.

Prognoza ceny Ampleforth (AMPL) 2031

Do 2031 roku Ampleforth w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowy poziom cen. Cena minimalna może być $7.60 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $8.07, uśredniając w $7.79.

Prognoza cen Ampleforth (AMPL) na rok 2032

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkich przewidywań nie należy traktować jako porady finansowej i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Spodziewamy się, że w 2032 roku kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena AMPL w 2032 r. wyniesie $9.31 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $8.93.

Wniosek

Prognoza cen dla Ampleforth poniżej prognoz przyszłych poziomów cen przy użyciu danych historycznych i analizy technicznej. Nie jest jednak prawdą, że przyszłe wartości będą miały to samo rozumowanie; należy zdać sobie sprawę, że ze względu na sposób, w jaki AMPL została opracowana i wprowadzona do użytku, wartości te mogą być całkowicie błędne. Niezależnie od tego zawsze zaleca się przestrzeganie dobrego zarządzania ryzykiem podczas dodawania dowolnej kryptowaluty do swojego portfela.

Zanim wejdziesz na niebezpieczny rynek, którego w pełni nie rozumiesz, odrób własną pracę domową. Korzystaj z określania pozycji i zarządzania zagrożeniami, zachowując ostrożność. Przedstawiona poniżej prognoza Ampleforth nie powinna być traktowana jako porada finansowa i nie stanowi porady inwestycyjnej. Oto prognoza cenowa Ampleforth po tym wszystkim.

Prognozy cenowe Premium Ampleforth (AMPL).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Ampleforth, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży AMPL i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Ampleforth (AMPL)?

Dziś Ampleforth (AMPL) jest notowany na $0.949914 o łącznej kapitalizacji rynkowej $26,858,349.

Czy Ampleforth to dobra inwestycja?

Ampleforth okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że AMPL to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Ampleforth?

Średnia cena Ampleforth (AMPL) może ewentualnie osiągnąć $1.33 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Ampleforth może przewyższyć $6.17.

Ile będzie wart Ampleforth za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Ampleforth, długoterminowa inwestycja w AMPL może spowodować wzrost ceny do $6.17 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Ampleforth za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Ampleforth, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena AMPL może wzrosnąć do $12.06 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $2.37 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $3.32 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $4.27 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $5.22 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $6.17 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $7.12 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $8.07 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Ampleforth w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Ampleforth (AMPL) osiągnie $9.31 do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy