Prognoza cen Bao Finance (BAO) – 2023, 2025, 2030

Przegląd Bao (BAO)

🪙 Kryptowaluta Bao
💱 Symbol giełdowy BAO
🏆 Pozycja
💸 Kapitalizacja rynkowa
💲 Cena
🚀 Wolumen obrotu
📈 Zmiana ceny (24h)
💰Zasilanie prądem
  • Bycze prognozy cenowe Bao (BAO) wahają się między oraz do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że BAO może osiągnąć do 2025 roku.
  • Prognoza cen rynkowych Bearish Bao na rok 2023 to .

Bao (BAO) Wprowadzenie

Nagroda lub pudełko jest określane jako Bao (包). Coś fantastycznego, ukrytego pod innym pokryciem. Fantastyczne składane pierożki znane są po chińsku jako bułeczki bao. Te bułeczki Bao reprezentują tradycję przekształcania doskonałego produktu, który już istnieje, w zupełnie nowy skarb. Bao Finance dąży do osiągnięcia tego celu, stając się nowym protokołem, który dodaje dodatkową funkcjonalność do istniejących platform Defi.

Niezależnie od wybranych przez klientów sieci, w celu wsparcia konsumentów Defi usługami, Bao tworzy wielosieciowy zestaw aplikacji. Franczyzowe wersje naszego głównego projektu zostaną w przyszłości udostępnione na dodatkowych platformach. Został już wydany Binance Inteligentny łańcuch, xDai i wielokąt.

Co to jest Bao Finance (Bao)?

Bao to najnowocześniejszy, dość rozpowszechniony poziom 2 dla zsyntetyzowanych zdecentralizowanych aktywów finansowych, który został opracowany w oparciu o Uniswap, SushiSwap i Balancer. Projekt oparty jest na koncepcji sztucznych środków. Co to dokładnie oznacza? W Bao Finance możesz stworzyć dowolny rodzaj towaru syntetycznego. Przykłady obejmują tokeny śledzące indeks S&P 500 i indeks Big Mac itp.

Należy pamiętać, że wygenerowane syntetyczne żetony można przenosić w dowolnym momencie i miejscu. Kluczowy kontrast między innymi sztucznymi projektami a BAO Finance polega na tym, że w przeciwieństwie do Synthetix i UMA nie wymagają one wykorzystania swoich aktywów jako zabezpieczenia w celu finansowania produkcji syntezowanego analogu.

Nie ma ograniczeń skalowalności, ponieważ Bao zostało stworzone do użytku w obecnych systemach, a nie do żadnego konkretnego celu w ramach jego ekosystemu.

Korzystając na przykład z narzędzi dostarczanych przez Uniswap, Balancer i SushiSwap, możesz uczestniczyć w społeczności Bao. Początkowa reprezentacja L2 Defi to zasadniczo Bao. Pracują nad dodaniem dodatkowych funkcji do swojego protokołu w oparciu o istniejącą strukturę.

Użytkownicy mogą tworzyć syntetyczne aktywa w Bao, używając swojego tokena LP z kilku protokołów, gdy przesyłają zabezpieczenia na platformę.

Tokeny pochodzące z finansów firmy Bao są wykorzystywane jako część depozytu (10 procent). Po spaleniu niewielkiej prowizji w Bao są w stanie produkować syntetyczne papiery wartościowe do wysokości limitu kredytowego. Daje to użytkownikom różne opcje handlu i płatności.

 (Bao) Bao Finance Analiza techniczna

Wykorzystanie wskaźników matematycznych do oceny trendów statystycznych, średniej wartości obrotu i prognozowania kierunku wzrostu i spadku cen systemu na rynku kryptowalut jest znane jako analiza techniczna. Aby zrozumieć, w jaki sposób funkcje rynku i prognozowana cena wpłyną na poziom i zmiany cen, dokonuje się tego, patrząc na historyczne, średnie wartości i prognozy dotyczące przyszłych cen finansowych oraz ruchy i dane dotyczące wolumenu.

Poprzez ruchy cen, średnią prognozowaną cenę i wzorce widoczne na wykresach, techniki analizy technicznej oceniają rynki kryptowalut i określają możliwości handlowe.

Opierają się one na założeniu, że historyczna aktywność handlowa kryptowaluty i wahania cen są podstawowymi wskaźnikami przyszłej ceny i aktywności.

Wykorzystaj MA (średnie ruchome)

Wszystkie branże finansowe często stosują średnie ruchome ceny handlowe jako wskaźniki. Średnia ruchoma pokazuje średnią zmianę ceny w pewnym okresie (MA). Średnie kroczące są jednak wskaźnikiem opóźnionym. Są zatem zależne od zmian wcześniejszych szacunków cen Bao. Prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca to dwa rodzaje średnich kroczących.

Wykorzystaj wskaźniki

Wskaźniki to narzędzia, których inwestorzy mogą używać do przewidywania prognoz cenowych Bao Finance i innych tokenów. Wskaźniki uwzględniają czas trwania, ilość, siłę i inne zmienne, aby określić, czy Bao Finance wzrośnie, czy spadnie. Nawet jeśli handlowcy nie mogą przewidzieć prognoz cenowych Bao, transakcje mogą mimo wszystko skutkować zmianami i stabilnością.

Oscylatory do tokenów Bao

Oscylator tworzy strefy wysokich i niskich wartości między parą punktów, aby stworzyć wskaźnik trendu, który waha się w obrębie tych parametrów. Handlowcy używają wskaźnika trendu do identyfikowania krótkoterminowych wykupionych lub wyprzedanych pozycji.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Względny wskaźnik siły (RSI) to oscylator ruchu, który może ocenić, czy kryptowaluta jest przereklamowana, czy niedopłacana.

Korelacja Bao

Najwyższe dodatnie korelacje miały ceny BitDAO (BIT), Aave (AAVE), GateToken (GT), Convex Finance (CVX) oraz XinFin Network (XDC). W przeciwieństwie do tego, Magic Internet Money (MIM), Fei USD (FEI), Tencent (10SET), Chain (XCN) i Marinade postawione SOL miały najgorsze ujemne korelacje (MSOL).

Analiza fundamentalna tokenów Bao Finance (Bao)

Inwestorzy stosują metodę analizy fundamentalnej (FA) w celu ustalenia „wartości wewnętrznej” firmy lub aktywów. Ich głównym celem jest ustalenie, czy dany zasób lub firma jest przeszacowana lub niedoszacowana, biorąc pod uwagę różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki tej wiedzy mogą taktycznie wejść lub wyjść z pozycji.

Analiza techniczna generuje wiarygodne dane handlowe, nawet jeśli dostarcza wyraźnych informacji. Na przykład użytkownicy AT uważają, że mogą przewidzieć przyszłe ruchy cenowe, analizując przeszłe lub niedawne wyniki aktywów. Aby to zrobić, należy rozpoznać formacje świecowe i zbadać istotne wskaźniki.

Tradycyjni analitycy fundamentalni często wykorzystują wskaźniki biznesowe, aby ustalić, ile według nich jest wart dany element.

Przykładami wskaźników są stosunek ceny do wartości księgowej lub zysk na akcję, który określa ilościowo rentowność firmy na akcję pozostającą w obrocie (jak inwestorzy wyceniają firmę w porównaniu z jej wartością księgową). Mogą to zrobić dla kilku firm, które działają w określonej niszy, na przykład, aby porównać, jak ich potencjalna inwestycja pasuje do innych.

Bao Finance (Bao) aktualna cena 

Bao jest obecnie warte USD. BAO się przeniósł w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu . Bao jest obecnie w rankingu spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Bao (BAO), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen Bao Finance (Bao)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Bao (BAO) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Prognoza ceny Bao (BAO) 2023

Bao, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (BAO). Prognoza cenowa BAO na rok 2023 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, sięgający nawet do 100%. .

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że BAO będzie mieć minimalną wartość .

Prognoza ceny Bao (BAO) 2024

W 2024 r. przewidywania cen Bao BAO mają dużo miejsca na ekspansję. W związku z potencjalnymi zapowiedziami licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena BAO wkrótce przekroczy . Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły BAO wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, BAO będzie handlować z minimalną ceną handlową a średnia cena handlowa .

Prognoza ceny Bao (BAO) 2025

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2025 roku, może osiągnąć a BAO może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że BAO będzie handlować po średniej cenie i niski w 2025 r.

Prognoza ceny Bao (BAO) 2026

Jeśli Bao z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety BAO może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz BAO będzie zielone w 2026 roku. Oczekuje się, że BAO osiągnie i przekroczy swój rekord wszechczasów w 2026 roku. W 2026 roku wirtualna waluta będzie warta , z ceną minimalną a średnia cena .

Prognoza ceny Bao (BAO) 2027

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena BAO przekroczy średni poziom cen do 2027 r., z ceną minimalną spodziewany przed końcem roku. Ponadto BAO ma maksymalną wartość cenową .

Prognoza ceny Bao (BAO) 2028

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2028 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowej tendencji, dzięki której średnia cena wyniesie ok. . Jeśli BAO uda się przełamać poziom oporu w 2028 roku, możemy zobaczyć cenę maksymalną , niepowodzenie w uzyskaniu wsparcia potrzebnego BAO do 2028 r. może skutkować niskim poziomem .

Prognoza ceny Bao (BAO) 2029

Podczas gdy BAO dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na i roczna cena blisko powyżej w 2029 r.

Prognoza ceny Bao (BAO) 2030

Do 2030 roku Bao wreszcie przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny , uśredniając w .

Prognoza ceny Bao (BAO) 2031

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Oczekujemy, że w 2031 r. kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena BAO w 2031 r w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen .

Wniosek

Do handlu i obstawiania Bao Finance zapewnia wygodne i przyjazne środowisko. Pomimo wielu twierdzeń, że jest inaczej, Bao jest przydatne do obstawiania oprócz handlu. Użytkownicy mogą spodziewać się ogromnych nagród, gdy postawią swoje cyfrowe aktywa, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Jednak zakupy kryptowalut to jedyny sposób na dostęp do platformy. Oznacza to, że musisz najpierw kupić Bao Finance, aby otrzymać wszystkie korzyści.

Bao Finanse . Tak więc, zgodnie z tą kryptowalutą Ai, w przyszłości nastąpi trend spadkowy, a Bao nie jest mądrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zarabiać pieniądze. Ponieważ przyszłość tej wirtualnej waluty jest ponura, radzimy poszukać alternatywnych przedsięwzięć, aby zdywersyfikować swój portfel.

Prognozy cen Premium Bao (BAO).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Bao, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży BAO i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Bao (BAO)?

Dziś Bao (BAO) handluje na o łącznej kapitalizacji rynkowej .

Czy Bao to dobra inwestycja?

Bao okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że BAO to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Bao?

Średnia cena Bao (BAO) może osiągnąć jeszcze w tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Bao może przewyższyć .

Ile będzie wart Bao za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowaluty i Bao, długoterminowa inwestycja w BAO może spowodować wzrost cen w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Bao za 10 lat?

Jeśli zainwestujesz w Bao dzisiaj, tak jak w przypadku każdej innej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena BAO może wzrosnąć nawet w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Bao w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2024 r.

Jaka będzie cena Bao w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2025 r.

Jaka będzie cena Bao w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2026 r.

Jaka będzie cena Bao w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2027 r.

Jaka będzie cena Bao w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2028 r.

Jaka będzie cena Bao w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2029 r.

Jaka będzie cena Bao w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2030 r.

Jaka będzie cena Bao w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Bao (BAO) osiągnie do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy