Prognoza ceny Bitshares (BTS) – 2024, 2025 – 2030

Przegląd udziałów bitowych (BTS)

🪙 Kryptowaluta Udziały bitowe
💱 Symbol giełdowy BTS
🏆 Pozycja 2102
💸 Kapitalizacja rynkowa $8,621,742
💲 Cena $0.002878
🚀 Wolumen obrotu $113,798
📈 Zmiana ceny (24h) -0.93%
💰Zasilanie prądem 2,995,424,571
  • Przewidywania cenowe Bullish Bitshares (BTS) wahają się między $0.01727 oraz $0.018709 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że BTS może dotrzeć $0.007196 do 2025 roku.
  • Prognoza ceny rynkowej Bearish Bitshares na rok 2024 wynosi $0.002303.

Udziały bitowe (BTS) Wprowadzenie

Świat z każdym dniem staje się coraz bardziej entuzjastycznie nastawiony do inwestowania w kryptowaluty. Popularność świata kryptowalut była ogromna, ale dla niektórych uczestników spowodowała również kryzys finansowy. Dlatego inwestorzy zatrudniają doradcę finansowego, który bada dane długoterminowej prognozy cenowej

Kryptowaluty to cyfrowe monety używane jako sposób płatności. Przypomina prawdziwe pieniądze, z tą różnicą, że wykorzystuje szyfrowanie zamiast mieć namacalną formę.

Monety kryptograficzne odnoszą się do zakodowanych sekwencji informacji, które reprezentują środek wymiany. Blockchain to systemy peer-to-peer, które działają jako niezawodne księgi płatności, a jednocześnie śledzą i organizują transakcje bitcoinowe, takie jak przelewy.

Dzisiaj zajmiemy się kryptowalutą Bitshares. Bitshares zwiększa wykorzystanie blockchain we wszystkich sektorach, które polegają na Internecie w handlu, w tym bankowości, rynkach handlowych, loteriach, wyborach i rekreacji.

Co to są udziały bitowe (BTS)?

BitShares wykorzystuje wirtualną wymianę peer-to-peer, aby wykorzystać siłę osądu i zdecentralizowany konsensus, aby zapewnić DEX (zdecentralizowane wymiany) na całym świecie.

Zdecentralizowana giełda BitShares zarządza działalnością handlową Nasdaq, jednocześnie szybko rozwiązując transakcje. Sieć opiera się na Graphene, aplikacji, która wykorzystuje zaszyfrowane łańcuchy bloków i obiecuje szybszą realizację zamówień.

System BitShares wykorzystuje DPOS (Delegated Proof of Stake), który wykorzystuje zatwierdzoną liczbę głosów różnych grup interesariuszy do demokratycznego rozstrzygania sporów. Wybrani delegaci programu mogą zmieniać zmienne międzysieciowe, aby w ułamku sekundy weryfikować rekordy transakcji. Zatrudnia rozproszone autonomiczne firmy w celu obniżenia kosztów. Umożliwia to firmom niezależne działanie w ramach rynku kryptowalut, przy jednoczesnym przestrzeganiu jego praw.

Moneta BTS bezpośrednio zasila platformę BitShares. Podobnie jak większość kryptowalut, Bitshares można kupować, kupować i wymieniać na platformach. Oprócz tego, że mają wpływ na wiele decyzji dotyczących BitShares, posiadacze BTS są również uprawnieni do części dochodu systemu.

Analiza techniczna udziałów bitowych (BTS)

Wielu traderów stosuje różne techniki, aby przewidzieć cenę Bitshares. Klasyfikują te metody jako wskaźniki techniczne i narzędzia formacji wykresów. Handlowcy obserwują współpracę i konflikty, aby przewidzieć najwyższą cenę Bitshares. Wyświetla oczekiwany koniec wzrostu i początek zwalniania w prognozie ceny Bitshares.

Akcjonariusze biorą również pod uwagę kapitalizację rynkową, minimalną cenę, maksymalną cenę, średnią prognozowaną cenę, średnią cenę transakcyjną itp., aby dowiedzieć się, czy mają pozytywny lub negatywny stosunek do prognozy ceny Bitshares.

Średnie kroczące

Średnie kroczące (MA) to techniki oparte na cenach, które LAG (lub odpowiadają) i wyświetlają średnią cenę projekcji ceny Bitshares w określonym czasie. Używając MA, można znaleźć pozycje prędkości, wyjaśnienie trendu, presję kupna i wartości oporu. Próbując zrozumieć statystyki, średnie kroczące po prostu zmniejszają „bałagan”. Na bałagan składają się wahania wolumenu i ceny.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

Średnie kroczące występują w dwóch odmianach: ważona MA i EMA (wykładnicza średnia krocząca). Należy zauważyć, że wcześniejsze pomiary rzadko odbiegają od środka EMA. Mimo że znika po zakończeniu wybranego zestawu danych, mnożnik dla tych wartości nadal istnieje.

Prosta średnia krocząca (SMA)

SMA pojawia się jako nieważona MA (prosta średnia krocząca). To pokazuje, jak każdy okres jest kluczowy i odpowiednio podzielony przy zdobywaniu inteligencji. Pod koniec oceny bieżąca zmienna jest odrzucana, a ostatnia jest przenoszona na początek.

Oscylatory

Oscylatory są głównym narzędziem prognozowania cen Bitshares, ponieważ ostrzegają przed prawdopodobną stopniową zmianą. Optymalna kwota tego środka waha się między minimalną wartością ceny a maksymalnym poziomem ceny.

Pomaga określić intensywność i przebieg zmiany kulturowej oraz zmniejsza lukę w połowie drogi. Oscylatory często pokazują przeciążenia rynku i sytuacje wyprzedaży. Decyduje o tym, kiedy zamknąć istniejące luki.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Siłę i szybkość prognozy ceny Bitshares można ocenić za pomocą umiejętnego oscylatora RSI (Wskaźnik względnej siły). RSI daje wizualną perspektywę dla zrozumienia wcześniejszych mocnych i słabych stron rynku, oprócz jego obecnych korzystnych i niepożądanych cech.

Średnia ruchoma zbieżność / rozbieżność (MACD)

MACD jest niezwykle popularnym wskaźnikiem do oceny prognoz cenowych. Służy do wskazywania pewnych aspektów nadrzędnego trendu w systemie. Prędkość, kierunek ruchu i wytrzymałość to trzy najważniejsze z tych czynników.

Wskaźnik pędu (MOM)

Wskaźnik momentum (MOM) jest instrumentem do pomiaru analizy technicznej monety BTS. Porównuje aktualną cenę Bitshares z wcześniejszą ceną. Wczesna część znaku MOM jest tworzona z istniejącego wykresu. Predyktor pędu jest całkowicie nieskończonym oscylatorem, ponieważ nie ma dolnej ani górnej granicy. Szukaj wysokich wartości, różnic i skrzyżowań linii środkowej, aby dostrzec negatywne i optymistyczne oceny.

Punkty obrotowe

Punkt Pivot odnosi się do strategii identyfikowania ważnych poziomów, na które może reagować cena. Zmienne instrumentalne i miejsca opozycji lub wsparcia są znane jako punkty obrotu. Podstawy tej metody, często używanej w handlu, mają zastosowanie w wielu przedziałach czasowych.

Analiza fundamentalna udziałów bitowych (BTS)

Zarządzanie, tokenomika, aplikacja użytkownika, ekosystem, inicjatywy marketingowe, stabilność i dostępność wymiany, podekscytowanie i niepewne możliwości oraz kilka innych unikalnych cech, to podstawowe elementy, które oceniamy pod kątem przewidywania cen Bitshares.

Założyciele

Charles Hoskinson, który był współzałożycielem Ethereum, oraz programiści komputerowi z Wirginii Daniel i Stan Larimer używający nazwy ProtoShares, założyli Bitshares.

Uruchomienie NFT

Uruchomienie NFT w dniu BitShares.org jest wspierany przez legalną strukturę biznesową i aukcję internetową.

Licencjonowanym brokerem z możliwością prowadzenia publicznych giełd dla transakcji NFT BitShares jest BitShares Management Company Limited. Te NFT obejmują dystrybucję, bezpieczeństwo i dostawę, a także konkretną galerię rzadkich przedmiotów z prawdziwego świata.

Zabezpieczona sieć BitShares

Aby chronić swoją infrastrukturę, BitShares wykorzystuje unikalną technikę konsensusu DPoS. Stwarza to bardziej postępowy mechanizm konsensusu bez potencjalnych wad centralizacji poprzez łączenie świadków ze zdecentralizowanymi metodami głosowania.

Ponieważ ta technika wymaga mniejszej liczby zatwierdzeń, operacje BitShares można wykonać szybko. Jednak delegaci (znani również jako obserwatorzy) mają tworzyć bloki powietrzne i podejmuje się wiele środków ostrożności, aby zagwarantować, że te konta świadków działają z korzyścią dla platformy.

Unikalny

Zatwierdzona przez uczestników legitymacja demokratyczna jest wykorzystywana przez DPOS do demokratycznego rozstrzygania sporów. Delegaci mają możliwość zmiany dowolnego aspektu sieci, w tym struktur opłat, czasu trwania transakcji i limitów transakcji.

Aktualna cena udziałów bitowych (BTS)

Bitshares jest obecnie warte $0.002878 USD. BTS przeniósł się -0.93% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $113,798. Bitshares jest obecnie w rankingu 2102 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $8,621,742 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Bitshares (BTS), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2024 $0.003454 $0.00403 $0.004317
2025 $0.005757 $0.006332 $0.007196
2026 $0.008635 $0.009211 $0.010074
2027 $0.011513 $0.012089 $0.012952
2028 $0.014392 $0.014967 $0.015831
2029 $0.01727 $0.017845 $0.018709
2030 $0.020148 $0.020724 $0.021587
2031 $0.023026 $0.023602 $0.024466
2032 $0.025905 $0.027056 $0.028207

Nasze prognozy cen wykorzystują dane rynkowe Bitshares (BTS) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 2024

Według niektórych Bitshares to jedna z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (BTS). Prognoza cen BTS na 2024 rok przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, z możliwością osiągnięcia $0.004317.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.00403 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że BTS będzie miał minimalną wartość $0.003454.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 2025

W roku 2025 przewidywania cen Bitshares BTS mają duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena BTS wkrótce przewyższy $0.007196. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły BTS wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, BTS będzie handlował z minimalną ceną handlową $0.005757 a średnia cena handlowa $0.006332.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 2026

Jeśli tendencja wzrostowa utrzyma się do 2026 roku, może osiągnąć $0.010074 a BTS może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że BTS będzie handlować po średniej cenie $0.009211 i niski $0.008635 w 2026 roku.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 2027

Jeśli Bitshares z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety BTS może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz BTS będzie zielony w 2027 r. Oczekuje się, że BTS osiągnie i przekroczy swój rekord wszech czasów w 2027 r. W 2027 r. wirtualna waluta będzie warta $0.012952, z ceną minimalną $0.011513 a średnia cena $0.012089.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 2028

Po obszernych prognozach i analizach technicznych szacujemy, że cena BTS przekroczy średni poziom cen $0.014967 do 2028 r., przy cenie minimalnej wynoszącej $0.014392 spodziewany przed końcem roku. Ponadto BTS ma maksymalną wartość cenową $0.015831.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) 2029

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2029 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowego trendu, podnosząc średnią cenę do około $0.017845. Jeśli BTS zdoła przełamać oporny poziom w 2029 roku, maksymalna cena może wynieść $0.018709, brak zgromadzenia wsparcia potrzebnego BTS do 2029 r. może skutkować niskim poziomem $0.01727.

Przewidywanie cen udziałów bitowych (BTS) na 2030 r

Podczas gdy BTS dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $0.020148 i roczna cena blisko powyżej $0.021587 w 2030 r.

Bitshares (BTS) Prognoza ceny 2031

Do 2031 roku Bitshares w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowy poziom cen. Cena minimalna może być $0.023026 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.024466, uśredniając w $0.023602.

Prognoza ceny Bitshares (BTS) na rok 2032

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkich przewidywań nie należy traktować jako porady finansowej i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Spodziewamy się, że w 2032 roku kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena BTS w 2032 r. wyniesie $0.028207 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $0.027056.

Wniosek

Obecnie nie ma związku między prognozami a ceną Bitshares. Wpływają na to czynniki, które pojawiają się podczas ewolucji waluty. Wyniki określają przyszłą cenę Bitshares na rynku kryptowalut.

Badanie techniczne pokazuje, jak niespójne są prognozy cen Bitshares. Co do przyszłych prognoz cen BSW, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, nie wydaje się, aby był duży konsensus.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na rynku. Przed inwestycją przeprowadź badania i zwróć uwagę na prognozy cen Bitshares, wiele metod prognozowania Bitshares, analizę fundamentalną i techniczną, wzrost cen Bitshares i nastroje rynkowe.

Prognozy cen Premium Bitshares (BTS).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Bitshares, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży BTS i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Bitshares (BTS)?

Obecnie Bitshares (BTS) jest notowany na $0.002878 o łącznej kapitalizacji rynkowej $8,621,742.

Czy Bitshares to dobra inwestycja?

Bitshares okazały się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że BTS to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko mogą zajść Bitshares?

Średnia cena Bitshares (BTS) może ewentualnie osiągnąć $0.00403 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Bitshares może przewyższyć $0.018709.

Ile będą warte Bitshares za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Bitshares, długoterminowa inwestycja w BTS może spowodować wzrost ceny do $0.018709 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będą warte Bitshares za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Bitshares, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena BTS może prawdopodobnie wzrosnąć do $0.036554 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Bitshares w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.007196 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Bitshares w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.010074 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Bitshares w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.012952 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Bitshares w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.015831 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Bitshares w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.018709 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Bitshares w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.021587 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Bitshares w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.024466 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Bitsharów w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Bitshares (BTS) osiągnie $0.028207 do 2031 r.

Najnowsze prognozy