Bank centralny

Banki centralne wezwane do ujednolicenia w sprawie walut cyfrowych

  • Banki centralne na całym świecie coraz bardziej interesują się koncepcją walut cyfrowych.

Branża blockchain ma zwrócił na siebie uwagę kilku globalnych organizacji, takich jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Organy te wezwały ostatnio banki centralne do uwzględnienia interoperacyjności na wczesnym etapie rozwoju cyfrowych walut banku centralnego (CBDC).

Waluty cyfrowe banku centralnego to cyfrowe tokeny emitowane przez bank centralny i naśladujące kryptowaluty. Często są one powiązane z wartością waluty fiducjarnej używanej w tym kraju.

CBDC są opracowywane przez wiele krajów, a niektóre wprowadziły je nawet do systemu finansowego. Wiele krajów zastanawia się teraz, jak przejść na walutę cyfrową. Podstawowym celem CBDC jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, prywatności, możliwości przenoszenia, prostoty i dostępności dla firm i konsumentów. CBDC mogą również minimalizować koszty transakcji transgranicznych, obniżać koszty utrzymania skomplikowanego systemu finansowego i oferować bardziej przystępne opcje dla osób, które obecnie przesyłają pieniądze innymi sposobami.

W ostatnich raport, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz BIS Innovation Hub przeanalizowały trzy warianty interoperacyjności transgranicznej, które dotyczą takich kwestii, jak brak przejrzystości, wysokie koszty, niskie prędkości i ograniczona dostępność.

W ciągu ostatnich kilku lat płatności transgraniczne były przedmiotem ogromnej dyskusji wśród tych organizacji. W 2020 r. w sprawozdaniu Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynku wymieniono 19 potencjalnych ulepszeń w płatnościach transgranicznych, które posłużyły za podstawę niniejszego nowego sprawozdania.

W raporcie przyjrzano się dalej trzem strategiom interoperacyjności, zauważając, że dla dostawców usług płatniczych łatwiej byłoby funkcjonować na różnych platformach, gdyby istniała kompatybilność lub gdyby przyjęto jednolite standardy. Strony w systemie mogą opracowywać umowy, powiązania techniczne, normy i komponenty operacyjne poprzez wzajemne powiązania w celu przeprowadzania transakcji między systemami. W celu uzyskania powiązania można zastosować kilka modeli. I wreszcie, kilka CBDC może być hostowanych w jednej infrastrukturze technologicznej.

Przy globalnym tempie wzrostu CBDC istnieje potrzeba współpracy międzynarodowej, która pomogłaby rozwiązać problemy z płatnościami transgranicznymi. CBDC brakuje jednolitości i istnieje wiele czynników, takich jak projekt, które wciąż są przedmiotem dyskusji. W raporcie zalecono maksymalizację szansy na koordynację, gdy nadal istnieje, ponieważ badania postępują szybko. Koordynacja elementów projektu może pomóc CBDC w unikaniu nieoczekiwanych zagrożeń i ulepszaniu standardowych inicjatyw Poznaj swojego klienta/Zapobieganie praniu pieniędzy. 

Wiele banków centralnych prowadzi badania i prowadzi programy pilotażowe, aby sprawdzić, czy CBDC może działać w ich gospodarce. Dziewięć krajów i terytoriów ustanowiło CBDC w marcu 2022 r. Bahamy, Antigua i Barbuda, Dominika, Saint Lucia, St. Kitts i Nevis, Monserrat, Grenada i Nigeria są częścią krajów, które uruchomiły własne CBDC.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości