Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe będą musiały ujawnić swoją ekspozycję na kryptowaluty

  • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mają na celu upoważnienie funduszy hedgingowych do ujawnienia ich ekspozycji na kryptowaluty.
  • Regulatorzy chcą, aby fundusze z zarządzanymi aktywami przekraczającymi $500 milionów ujawniły więcej informacji na temat swoich aktywów.

Regulatorzy w Stanach Zjednoczonych próbują zrozumieć ryzyko, jakie aktywa cyfrowe mogą stanowić dla większej gospodarki w obliczu niezwykle niestabilnych warunków na rynku kryptowalut. Wkrótce mogliby pozyskać do swoich wysiłków fundusze hedgingowe.

W środę Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydany propozycja, która ma na celu nakazanie, aby spore fundusze hedgingowe ujawniały swoją ekspozycję na kryptowaluty poprzez prywatne zgłoszenie o nazwie Form PF. 

SEC i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) rozważają obecnie szerszy zestaw poprawek, aby poszerzyć zakres formularza PF, w tym potencjalne dodanie danych związanych z kryptowalutami do standardów raportowania dla funduszy hedgingowych. Po omówieniu potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej w sektorze prywatnym z Departamentem Skarbu USA i Rezerwą Federalną, obie agencje zdecydowały się na zmiany, ponieważ Gensler powiedział, że regulatorzy nie mają wystarczającej widoczności ekspozycji funduszy hedgingowych na kryptowaluty. 

Propozycja środowa definiuje „aktywa cyfrowe” i dodaje je jako nową klasę aktywów na formularzu PF. Prosi o komentarze na temat tego, czy fundusze powinny ujawniać konkretne informacje o posiadanych kryptowalutach, takie jak wskazywanie ich po imieniu lub określanie ich funkcji.

SEC podkreśliła, że ostatnio utworzono kilka nowych funduszy hedgingowych, aby inwestować w kryptowaluty, podczas gdy niektóre istniejące fundusze hedgingowe zaczęły dodawać je do swoich portfeli. Co więcej, Gensler uważa, że ogromny rozwój branży kryptograficznej „niedługo wyprzedzi cały system bankowości komercyjnej”.

Warto zauważyć, że formularz PF, który został pierwotnie opracowany w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r., ma na celu pomóc organom regulacyjnym zidentyfikować bańki i inne możliwe zagrożenia dla stabilności w skądinąd nieprzejrzystym ekosystemie funduszy prywatnych, które zarządzają funduszami dla zamożnych ludzi i instytucji.

Upadek modelu LUNA/UST przez Terraform Labs na początku tego lata wywołał efekt domina, który zmusił wiele firm kryptograficznych do swobodnego upadku. Nawiazujac do naszej dane, ogólna wartość rynkowa kryptowalut oscylowała ostatnio na poziomie około $1,2 biliona, w porównaniu z wartością szczytową prawie $3,1 biliona w listopadzie.

Organy regulacyjne na całym świecie są zaniepokojone niejasnym ustawodawstwem i utratą kontroli nad biznesem kryptowalut, gdy cena kryptowalut gwałtownie spada, powodując, że inwestorzy tracą większość swoich pieniędzy, a firmy ogłaszają upadłość.

Zgłaszanie dodatkowych informacji

Jednak oprócz kryptowalut, najnowsza propozycja nakładałaby na wszystkie fundusze hedgingowe z aktywami netto ponad $500 milionów dodatkowych informacji na formularzu PF dotyczących ich ekspozycji inwestycyjnych, koncentracji portfeli i umów pożyczkowych.

„Zbieranie takich informacji pomogłoby prowizjom i [regulatorom stabilności finansowej] lepiej obserwować, jak duże fundusze hedgingowe łączą się z szerszą branżą usług finansowych”.

– stwierdził Gensler.
Poniższy tekst możesz wykorzystać jako szablon własnej polityki prywatności.
Parth Dubey Zweryfikowany

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości