Prognoza cen Nervos Network (CKB) – 2024, 2025 – 2030

Przegląd sieci Nervos (CKB)

🪙 Kryptowaluta Sieć nerwów
💱 Symbol giełdowy CKB
🏆 Pozycja 124
💸 Kapitalizacja rynkowa $438,813,046
💲 Cena $0.009853
🚀 Wolumen obrotu $15,063,129
📈 Zmiana ceny (24h) -3.10%
💰Zasilanie prądem 44,536,809,604
 • Przewidywania cenowe Bullish Nervos Network (CKB) wahają się między $0.059117 oraz $0.064043 do 2030 roku.
 • Analitycy rynku uważają, że CKB może osiągnąć $0.024632 do 2025 roku.
 • Prognoza ceny rynkowej Bearish Nervos Network na 2024 wynosi $0.007882.

Wprowadzenie do sieci nerwów (CKB)

Wraz ze wzrostem wykorzystania i świadomości technologii blockchain, pojawiło się wiele blockchainów, z których każdy ma różne cechy i mechanizmy konsensusu, różne typy transakcji i inteligentne funkcje kontraktów, aby osiągnąć różne cele. Zwiększona adopcja to znak, że programiści myślą nieszablonowo. Co więcej, izolowane łańcuchy ograniczają możliwość masowej adopcji i możliwość pełnego korzystania przez użytkowników ze zdecentralizowanej technologii rejestrów.

W 2018 r. w odpowiedzi na te problemy powstała sieć kryptowalutowa peer-to-peer o nazwie Nervos Network. Nervos Network to wieloaktywowy ekosystem blockchain z innowacyjną dwuwarstwową architekturą, która poprawia skalowalność i interoperacyjność.

Według Nervos Network, która ma na celu zachęcanie do rozwoju kryptowalut, technologia Blockchain ma wiele aktywów i ma rzeczywistą wartość. Sama sieć składa się z łańcucha bloków typu open source i zestawu protokołów, które ułatwiają tworzenie i używanie zdecentralizowanych aplikacji.

Infrastruktura warstwy Nervos składa się z dwóch warstw: warstwy 1 (OKB) i warstwy 2. Systemy warstwy 2 zapewniają funkcjonalność, skalowalność i wydajność, podczas gdy systemy warstwy 1 koncentrują się na decentralizacji, bezpieczeństwie i anonimowości. Warstwa 2 umożliwia milionom użytkowników dokonywanie transakcji w czasie rzeczywistym. Warstwy 2 i 1 mogą komunikować się ze sobą naprzemiennie.

W oparciu o analizę techniczną i fundamentalną historię cen, niniejszy przewodnik zawiera przegląd prognozy cen CKB na lata 2022-2030 i jej oczekiwanego wzrostu. 

Co to jest sieć nerwów (CKB)?

Sieć Nervos opisuje siebie jako publiczny ekosystem blockchain o otwartym kodzie źródłowym i zestaw protokołów. Nervos CKB to publiczny protokół blockchain warstwy 1 sieci Nervos (Common Knowledge Base). Mówi się, że umożliwia skalowalność warstwy 2, inteligentne kontrakty i przechowywanie dowolnych aktywów kryptograficznych z bezpieczeństwem, niezmiennością i brakiem uprawnień Bitcoina. Jego struktura krypto-ekonomiczna „magazynu wartości” i natywny token, CKByte, mają na celu przechwycenie całej wartości sieci.

Sieć Nervos rozwiązuje problemy ze skalowalnością i interoperacyjnością, z którymi boryka się większość sieci blockchain warstwy 1. Jego sieć jest inspirowana i ma podobną strukturę warstwową do układu nerwowego organizmu. Istnieją również warstwy dla szybkich transakcji, ochrony prywatności, osiągania konsensusu i inteligentnego nadzoru.

Warstwa 1 sieci Nervos to warstwa wspólnej bazy wiedzy (CKB), która zarządza wspólną wiedzą sieci. Ta warstwa jest podstawą platformy, zapewniając blockchain ogólnego przeznaczenia (PoW), który służy jako podstawowy silnik konsensusu dla aplikacji wprowadzonych do ekosystemu Nervos. Ta warstwa ma również natywny token narzędziowy znany jako CKB.

Z drugiej strony, druga warstwa, znana jako warstwa obliczeniowa, to miejsce, w którym przetwarzane są transakcje poza łańcuchem. Ta warstwa może obsługiwać różne zdecentralizowane aplikacje (DApps), ponieważ programiści mogą jej używać do uruchamiania swoich DApps. Ma również na celu generowanie nowych stanów blockchain.

Jaki jest cel CKB?

CKB to natywny token sieci Nervos. Posiadacz tokena z CKB ma prawo do części ogólnej pamięci stanu sieci. Na przykład w łańcuchu blokowym Nervos posiadacz 1000 tokenów CKB może skonstruować 1000-bajtową komórkę lub wiele komórek o łącznej wartości 1000 bajtów. Ponieważ CKB działa na blockchainie PoW, jest wydobywany za pomocą funkcji PoW neutralnej dla ASIC, zaprojektowanej do dystrybucji tokenów tak równomiernie, jak to możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci.

Oprócz tego, że służy do zakupu przestrzeni do przechowywania komórek w warstwie bazowej Nervos CKB, token CKB zapewnia elastyczność całemu ekosystemowi. Na przykład wymiana tokenów CKB na komórki (i odwrotnie) tworzy strukturę ekonomiczną, w której państwo pobiera opłaty za przechowywanie w zależności od obszaru i czasu zajętości.

Sieć nerwów: jak to działa?

Pierwsza warstwa Nervos i sieć główna zawierają łańcuch bloków PoW, który zapewnia bezpieczeństwo i utrzymuje na bieżąco aktywność aplikacji sieciowych i salda kont w komórkach. Z drugiej strony protokół warstwy 2 odpowiada za wykonywanie transakcji i tworzenie nowych stanów (tj. aktywności aplikacji i innych dodatkowych żądań przechowywania danych).

Sieć główna Nervos CBK, która służy jako podstawowa warstwa sieci, zawiera również stanową maszynę wirtualną „Turing Complete”, która wykorzystuje inteligentne kontrakty w celu spełnienia potrzeb związanych z przetwarzaniem aplikacji. Ten system maszyn wirtualnych wykorzystuje mechanizm księgowania Bitcoin UTXO do przechowywania i śledzenia zmian stanu w łańcuchu bloków.

Dzięki równoczesnemu przetwarzaniu transakcji i czynności aplikacyjnych, które umożliwia model komórkowy Nervos CBK, skalowalność może zostać osiągnięta bez narażania bezpieczeństwa sieci.

Ponadto, ponieważ wiele łańcuchów bloków warstwy 2 może uruchamiać i wykorzystywać zasoby przetwarzania i przechowywania w sieci głównej, paradygmat wspólnej bazy wiedzy Nervous CKB umożliwia interoperacyjność.

 Kluczowe cechy sieci Nervos

i – Zrównoważony Model Gospodarczy

Sieć Nervos ma model biznesowy, który maksymalizuje wykorzystanie technologii blockchain, jednocześnie pozwalając wszystkim użytkownikom przyczynić się do sukcesu platformy. Dzięki tokenowi CKB użytkownicy platformy, programiści i operatorzy węzłów mogą współpracować nad wspólnym celem, tworząc i przechowując stany w sieci głównej CKB.

W przeciwieństwie do istniejących blockchainów, architektura sieci Nervos zachęca użytkowników do płacenia za zasoby sieciowe w oparciu o pojemność i czas zajętości, podczas gdy pamięć stanowa jest jednorazowo zajęta przez czas nieokreślony. Dzięki tej architekturze platforma może naturalnie rozwijać się i rozkwitać niezależnie od stanu.

 ii – Elastyczna konstrukcja warstwowa

Warstwowa architektura sieci Nervos zapewnia dużą elastyczność. Zdecentralizowana i pozbawiona uprawnień architektura platformy pozwala jej funkcjonować jako globalna sieć magazynu wartości, otwarta na wszystkie rodzaje usług blockchain.

Dzięki Nervos światy blockchain i kryptowalut mają teraz dostęp do nowego poziomu wolności, umożliwiając programistom tworzenie aplikacji cross-blockchain.

iii – Wysoki poziom bezpieczeństwa

Mimo że skalowalność i interoperacyjność są wymagane do większego wykorzystania technologii, sieci blockchain, takie jak Bitcoin, utrzymały swój najwyższy status. Ponieważ sieć Nervos korzysta ze sprawdzonego procesu konsensusu PoW, zdecentralizowane aplikacje i tokeny platformy są bezpieczne. Ponadto sieć Nervos została poddana niezależnym audytom i jest bezpieczna.

Posunął się nawet do organizowania hackathonów z nagrodami pieniężnymi dla tych, którzy znajdą wady w protokole leżącym u podstaw projektu.

Niektóre inne cechy sieci Nervos

 • Sieć Nervos umożliwia tworzenie inteligentnych kontraktów przy użyciu dobrze znanych języków programowania. Dane i stan mogą być przechowywane w łańcuchu przez programy sieci Nervos. Upraszcza to tworzenie zaawansowanych aplikacji i tokenów.
 • CKB-VM zapewnia bezpieczną i elastyczną platformę dla programistów. Skalowalność jest zwiększana przez masowe zrównoleglenie maszyn wirtualnych wykonujących CKB kilku inteligentnych kontraktów.
 • Natywny token Nervos Network ma kilka zastosowań. CKByte służy do przechowywania wartości, inteligentnej realizacji kontraktów, ułatwiania transakcji i zachowania wartości, co pomaga sieci generować i rozszerzać wartość. CKB mogą być przechowywane w Neuron, natywnym portfelu sieci Nervos.
 • Kryptoekonomia sieci Nervos jest stabilna i ma nieodłączną wartość sklepową. Pomaga to sieci rozwiązać niektóre problemy związane ze zrównoważonym rozwojem, które nękają otwarte sieci blockchain.
 • Nervos Network otrzyma zintegrowane środowisko programistyczne w 2021 roku. Tworzenie dApps jest proste dzięki Nervos Network IDE. Jego funkcje, które pomagają programistom tworzyć uniwersalne programy, obejmują kodowanie, kompilowanie, debugowanie i wdrażanie.
 • Jedyne w swoim rodzaju inteligentne kontrakty Nervos CKByte działają jako zabezpieczenie przed inflacją, łagodząc skutki wtórnej emisji. Właściciele, którzy zdeponowali swoje tokeny na Nervos DAO, otrzymają część emisji wtórnej.

Tokenomika sieci nerwów (CKB)

CKB to natywny token sieci Nervos. Jego głównym celem jest umożliwienie inteligentnej realizacji kontraktów i pozyskania pamięci stanu w sieci głównej platformy. Token jest również używany do płacenia nagród za blok górników i opłat transakcyjnych. Od razu blok genezy platformy obejmował 33,6 miliarda tokenów CKB. 8,4 miliarda z nich (około 25%) zostało spalonych i nigdy nie trafiło do obiegu.

Współpraca

Sieć Nervos osiągnęła znaczące kamienie milowe od czasu swojego powstania, ale właśnie miniony rok mógł być najbardziej znaczącym wzrostem, dzięki godnym uwagi wydaniom, takim jak Force Bridge i Godwoken. Te ważne rzeczy, które zostały zrobione w 2021 r., umożliwiły znacznie większej liczbie projektów skorzystanie w tym roku ze znacznie bardziej elastycznego i kompletnego ekosystemu wielołańcuchowego.

Sieć Nervos zamierza jeszcze bardziej rozwinąć platformę w 2022 roku. Obecnie opracowywane są nowe rozwiązania dla łańcuchów warstwy 1 i warstwy 2. Ulepszenia międzykulturowe pomogą społeczności dotrzeć do większej liczby osób, a wkrótce zostaną wprowadzone w życie poprzez budowanie większej liczby mostów do innych sieci.

Współpraca z siecią Nervos

 1.  Zespół IAMM

IAMM to system integrujący zdecentralizowane towary cyfrowe w sieci. Obecnie nie ma skutecznego modelu ekonomicznego dostępnego dla wszystkich rodzajów produkcji cyfrowej, w tym innowacji, wiedzy i kreatywności.

Co więcej, są to jedynie opatrunki: tantiemy, darowizny, patronat i własność intelektualna. Te dwa ostatnie tłumią dzielenie się wiedzą i wspólne innowacje.

 1. LeapDAO.eth

LeapDAO.eth i Nervos współpracują w celu poprawy skalowalności. LeapDAO.eth to holakratyczna społeczność open-source, która skaluje blockchainy warstwy 2 Ethereum. Skalowalność jest postrzegana jako uniwersalne dobro publiczne.

Łączymy holakrację i zdecentralizowane organizacje jako zdecentralizowane organizacje adaptacyjne, tworząc międzynarodową, autonomiczną i kierującą się misją społeczność.

 1. Cardano – IOHK

Firma macierzysta Cardano, IOHK, nawiązała współpracę z Nervos w celu poprawy bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów. Rozpoczęcie wspólnych badań w rejestrach UTXo i inteligentnych kontraktach oznacza początek partnerstwa, które obie firmy mają nadzieję stopniowo rozwijać.

Ponadto dedykowany zespół będzie miał za zadanie opracować bardziej skalowalny i bezpieczny zamiennik paradygmatu kont czekowych Ethereum, kładąc podwaliny pod inne blockchainy oparte na UTXO.

Aktualna cena sieci Nervos (CKB)

Sieć Nervos jest obecnie warta $0.009853 USD. CKB przeniósł się -3.10% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $15,063,129. Sieć Nervos jest obecnie w rankingu 124 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $438,813,046 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla sieci Nervos (CKB), aby zdecydować, czy tak jest będzie miał rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen sieci Nervos (CKB)

Sieć Nervos (CKB) to publiczny ekosystem blockchain typu open source z protokołami, których celem jest wypełnienie luk w istniejącej technologii blockchain. Obejmuje interoperacyjność dzięki skalowalnym rozwiązaniom warstwy 2 i zestawowi protokołów do budowy globalnej sieci podobnej do Internetu. Nervos Network (CKB) dąży do zbudowania ekosystemu aplikacji uniwersalnych.

Poniższa prognoza cenowa sieci Nervos jest dostępna w oparciu o dane historyczne i techniczne badania cen. Prognoza cen CKB opiera się wyłącznie na analizie technicznej, a ja będę używał szeregu wskaźników technicznych, takich jak średnie ruchome, linie trendu, zniesienie Fibonacciego, RSI i MACD, aby określić prognozę cen sieci Nervos.

Przyjrzyjmy się najpierw prognozie cenowej sieci 1-calowej na lata 2022-2030.

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2024 $0.011823 $0.013794 $0.014779
2025 $0.019706 $0.021676 $0.024632
2026 $0.029558 $0.031529 $0.034485
2027 $0.039411 $0.041382 $0.044338
2028 $0.049264 $0.051235 $0.05419
2029 $0.059117 $0.061087 $0.064043
2030 $0.06897 $0.07094 $0.073896
2031 $0.078823 $0.080793 $0.083749
2032 $0.088675 $0.092616 $0.096558

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe sieci Nervos (CKB) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na żywo na naszej stronie internetowej. Pozwala nam to na dostarczanie dynamicznych prognoz cenowych w oparciu o bieżącą aktywność rynkową.

Przewidywanie cen sieci Nervos (CKB) 2024

Według niektórych, Nervos Network to jedna z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (CKB). Prognoza cen CKB na 2024 rok przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, z możliwością osiągnięcia $0.014779.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.013794 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że CKB będzie mieć minimalną wartość $0.011823.

Przewidywanie cen sieci Nervos (CKB) 2025

Prognozy cen Nervos Network CKB na rok 2025 mają duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena CKB wkrótce przekroczy $0.024632. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły CKB wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, CKB będzie handlować z minimalną ceną handlową $0.019706 a średnia cena handlowa $0.021676.

Przewidywanie cen sieci Nervos (CKB) 2026

Jeśli tendencja wzrostowa utrzyma się do 2026 roku, może osiągnąć $0.034485 a CKB może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że CKB będzie handlować po średniej cenie $0.031529 i niski $0.029558 w 2026 roku.

Prognoza cen sieci Nervos (CKB) 2027

Jeśli sieć Nervos z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety CKB może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz w 2027 r. CKB będzie zielone. Oczekuje się, że w 2027 r. CKB osiągnie i przekroczy swój rekordowy poziom. W 2027 r. wirtualna waluta będzie warta $0.044338, z ceną minimalną $0.039411 a średnia cena $0.041382.

Przewidywanie cen sieci Nervos (CKB) 2028

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena CKB przekroczy średni poziom cen $0.051235 do 2028 r., przy cenie minimalnej wynoszącej $0.049264 spodziewany przed końcem roku. Ponadto CKB ma maksymalną wartość ceny $0.05419.

Przewidywanie cen sieci Nervos (CKB) 2029

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2029 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowego trendu, podnosząc średnią cenę do około $0.061087. Jeżeli CKB uda się przełamać oporny poziom w 2029 r., maksymalna cena może wynieść ok $0.064043, brak zgromadzenia wsparcia potrzebnego CKB do 2029 r. może skutkować niskim poziomem $0.059117.

Prognoza cen sieci Nervos (CKB) 2030

Podczas gdy CKB dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $0.06897 i roczna cena blisko powyżej $0.073896 w 2030 r.

Prognoza cen sieci Nervos (CKB) na rok 2031

Do 2031 roku Nervos Network w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowy poziom cen. Cena minimalna może być $0.078823 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.083749, uśredniając w $0.080793.

Prognoza cen Nervos Network (CKB) na rok 2032

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkich przewidywań nie należy traktować jako porady finansowej i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Spodziewamy się, że w 2032 roku kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena CKB w 2032 r. wyniesie $0.096558 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $0.092616.

Wniosek

Sieć Nervos i inne sieci w branży blockchain i kryptowalut zapewniają elastyczność, interoperacyjność i skalowalność. Nervos różni się od innych projektów związanych z blockchain, ponieważ nie próbuje konkurować z istniejącymi platformami. Zamiast tego wymaga unikalnego podejścia, łącząc najlepsze części każdej sieci, aby pomóc technologii blockchain w szerszym zastosowaniu. Ponieważ sieć wykorzystuje wspólną strategię bazy wiedzy, Nervos może zachęcać każdego użytkownika, górnika i operatora węzła do zaangażowania w ciągły rozwój platformy.

CKB to zdecentralizowany korzeń zaufania gospodarki kryptograficznej Nervos Network. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa bez poświęcania skalowalności, elastyczności i interoperacyjności. Co więcej, gdy Nervos Network stanie się DAO, użytkownicy i programiści będą mieli pełną kontrolę nad projektowaniem protokołu sieci i tworzeniem tożsamości cyfrowych dla rosnącej gospodarki kryptograficznej.

Idąc dalej, jedynym ograniczeniem korzystania z sieci Nervos będzie Twoja wyobraźnia. Przyszła cena sieci Nervos nie ma związku z jej obecną wartością. Decydują o tym jednak zmienne, które pojawiają się na etapie wzrostu i rozwoju rynku. Skutki tych czynników mają wpływ na przyszłość CKB.

Możesz też zrobić rozeznanie na ten temat. Jeśli jesteś kupującym po raz pierwszy na tym rynku, posiadacze tokenów mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji. Ze względu na zmienność rynku kryptowalut trudno jest z góry przewidzieć dokładną wartość jednej waluty.

CKB to kryptowaluta, która istnieje od jakiegoś czasu i dobrze sobie radzi. Zanim jednak zainwestujesz w Nervos Network, powinieneś poczekać na krach na rynku. Warto być na bieżąco z rozwojem rynku. Śledź różne ceny, poziomy wsparcia i oporu, aby pomóc Ci zdecydować, co robić. 

Prognozy cen sieci Premium Nervos (CKB).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Nervos Network, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży CKB i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
 • 78.94% Dokładność prognozy
 • Zaawansowane sygnały transakcyjne
 • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
 • Rozpoznawanie wzorców wykresów
 • Eksportuj dane prognozy
 • Rekomendacje kupna/sprzedaży
 • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena sieci Nervos (CKB)?

Dzisiaj Nervos Network (CKB) handluje na $0.009853 o łącznej kapitalizacji rynkowej $438,813,046.

Czy sieć Nervos to dobra inwestycja?

Sieć Nervos okazała się jedną z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, rozsądnie jest powiedzieć, że CKB to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść sieć Nervos?

Średnia cena sieci Nervos (CKB) może ewentualnie osiągnąć $0.013794 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat sieć Nervos może przewyższyć $0.064043.

Ile będzie warta sieć Nervos za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowaluty i sieci Nervos, długoterminowa inwestycja w CKB może spowodować wzrost ceny do $0.064043 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie warta sieć Nervos za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w sieć Nervos, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena CKB może prawdopodobnie wzrosnąć do $0.125131 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.024632 do 2024 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.034485 do 2025 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.044338 do 2026 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.05419 do 2027 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.064043 do 2028 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.073896 do 2029 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.083749 do 2030 roku.

Jaka będzie cena sieci Nervos w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena sieci Nervos (CKB) osiągnie $0.096558 do 2031 r.

Arslan Butt Zweryfikowany

Arslan jest analitykiem finansowym, prelegentem webinarów na żywo i instrumentów pochodnych (kryptowaluty, rynek Forex, towary i indeksy) z szerokim zakresem umiejętności w zakresie oceny danych finansowych, trendów inwestycyjnych, analizy technicznej, analizy fundamentalnej i najlepszych sposobów na wybór strategii inwestycyjnych.

Najnowsze prognozy