Prognoza ceny Tornado Cash (TORN) – 2022, 2025, 2030

Tornado Cash (TORN) Przegląd

🪙 Kryptowaluta Tornado Cash
💱 Symbol giełdowy ROZDARTY
🏆 Pozycja 818
💸 Kapitalizacja rynkowa $7,929,736
💲 Cena $7.21
🚀 Wolumen obrotu $27,676,155
📈 Zmiana ceny (24h) 7.50%
💰Zasilanie prądem 1,099,795
  • Przewidywania cenowe Bullish Tornado Cash (TORN) wahają się między $32.45 oraz $70.66 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że TORN może dotrzeć $32.45 do 2025 roku.
  • Bearish Tornado Prognoza cen na rynku kasowym na 2022 to $5.77.

Tornado Cash (TORN) Wprowadzenie

Księga blockchain, która zawiera zapis wszystkich transakcji, które kiedykolwiek zostały przeprowadzone w sieci, jest jedną z istotnych cech aktywów kryptowalutowych i jest widoczna dla każdego użytkownika blockchain. Od momentu powstania blockchain jest sprzedawany jako prywatny i anonimowy; zjawisko to nie może być zastosowane we wszystkich przypadkach, ponieważ adresy portfeli pod pseudonimowymi nazwami nadal można powiązać z właścicielami w przypadku śledztwa. 

Według badań nad wykonalnością funkcji prywatności Bitcoina, ustalenia wykazały, że nawet w przypadku monet cyfrowych zaprojektowanych specjalnie w celu poprawy anonimowości i prywatności nadal można śledzić fundusze przekazywane nowym posiadaczom. A w niektórych przypadkach w celu całkowitej deanonimizacji użytkowników. Innymi słowy, jeśli zostaną pozostawione wskazówki, aby dopasować tożsamość do adresu portfela, aktywa kryptograficzne użytkowników mogą być śledzone przez inne osoby lub firmy. Monety prywatności, takie jak ZCash (ZEC) lub Monero (XMR), są jednym ze sposobów na utrzymanie prywatnej funkcji kryptowaluty poprzez utrzymywanie szyfrowania. Jednak przy tak wielu funduszach już zainwestowanych na rynku, istnieją lepsze rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i prywatność transakcji online — takie jak Tornado Cash (TORN).

W tym przewodniku ocenimy sieć Tornado Cash i funkcje wydobywcze, które napędzają wzrost cen Tornado Cash i wzrost wolumenu obrotu. Omówimy również prognozę przewidywania cen, która podkreśla oczekiwaną minimalną wartość ceny, średnią cenę handlową i maksymalną wartość ceny. 

Co to jest Tornado Cash (TORN)?

Tornado Cash to rozwiązanie zapewniające prywatność bez nadzoru i bez uprawnień dla blockchain Ethereum zbudowanego w technologii zkSNARKs. Protokół umożliwia użytkownikom zerwanie łącza w aktywności w łańcuchu, aby poprawić prywatność transakcji między odbiorcą a adresem docelowym. Będąc złożonym mikserem tokenów, Tornado Cash wdraża wykorzystanie inteligentnych kontraktów, które obsługują depozyty dokonywane w Ether (ETH), które są następnie wypłacane na inne adresy kontraktów. Śledzenie tożsamości pierwotnego nadawcy jest trudne, ponieważ wspomniane wycofanie jest dokonywane z puli płynności inteligentnych kontraktów projektu. Tornado Cash (TORN) generuje tajny skrót za każdym razem, gdy użytkownik sieci deponuje aktywa do protokołu. Poprzez proces znany jako zobowiązanie, inteligentne kontrakty TORN akceptują depozyt wraz z hashem. Celem „zobowiązania” jest zidentyfikowanie pierwotnego nadawcy i udowodnienie w trakcie procesu wypłaty, że użytkownik, który odebrał zasób, rzeczywiście jest jego właścicielem. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość, pozostając anonimowym w sieci dla wszystkich innych, wprowadzając hash sieciowy po złożeniu żądania.

Wydobywanie anonimowości to kolejna rewolucyjna funkcja wprowadzona przez Tornado Cash, która zachęca użytkowników, którzy wspierają funkcje prywatności platformy, zapewniając płynność. Tornado Cash wdraża prywatność nawet w procesie wydobywania anonimowości, synchronizując dwustopniową, chronioną infrastrukturę do wydobywania płynności. Po zdeponowaniu aktywów w mikserze tokenów, użytkownicy otrzymują punkty anonimowości (AP) na specjalne konto zwane kontem chronionym. To unikalne konto jest wysoce prywatne, ponieważ nie ujawnia nic o saldzie użytkownika, adresie portfela ani innych danych osobowych. Po osiągnięciu wymaganej liczby punktów anonimowości (AP), użytkownik może wymienić AP na tokeny TORN za pośrednictwem niestandardowego automatycznego animatora rynku (AMM) Tornado Cash. Punkty anonimowości można odebrać tylko za banknoty Tornado Cash, które zostały już wydane przez użytkowników sieci. Podczas procesu zgłaszania roszczeń użytkownik jest zobowiązany do wygenerowania dowodu zerowej wiedzy (ZKP) na platformie, która oblicza AP na podstawie liczby bloków, które przeszła notatka użytkownika. Obliczona kwota jest następnie dodawana do salda rachunku chronionego.

TORN jest natywnym tokenem sieci Tornado Cash i tokenem kompatybilnym z ERC-20 ze stałą dostawą, która również zarządza Tornado Cash. Posiadacze TORN mają autonomiczne prawa do składania propozycji i głosowania za wprowadzeniem określonych zmian w protokole za pośrednictwem zarządzania. Ponowne stwierdzenie, że tokeny TORN mogą być używane do wydobywania anonimowości, jest niezbędne. Tornado Cash ma również zestawy anonimowości, które działają za każdym razem, gdy użytkownicy deponują tokeny TORN i otrzymują nagrody, stąd wydobywanie anonimowości.

Analiza fundamentalna Tornado Cash (TORN)

Roman Semenov i Roman Storm założyli Tornado Cash jako usługę mieszania monet. Roman Storm pracował w wielu projektach blockchain DeFi, takich jak 0x, Aave, Compound, MakerDAO i 1inch, podczas audytu kodu Solidity i opracowywania inteligentnych kontraktów. Roman Semenov specjalizował się w podstawach kwantowych i teorii pola. Wdrożyli kod open source Zcash (ZEC) w sieci Tornado Cash jako kolejną platformę blockchain ukierunkowaną na prywatność. Podczas gdy Zcash może być samodzielną monetą prywatności, Tornado Cash jest usługą miksowania anonimowości, dzięki czemu zyskuje większą popularność.

Rozdarty zarządzanie i tokenomika

Zespół programistów stojący za stworzeniem Tornado Cash wdrożył model zarządzania w swojej funkcjonalności, w którym członkowie społeczności mogą głosować na propozycje sieciowe za pomocą tokena TORN, aby protokół mógł się rozwijać, pozostając w pełni autonomicznym i zdecentralizowanym. 

Całkowita podaż tokenów TORN w momencie uruchomienia wyniosła 10 milionów TORN, z których 55% zostało rozdystrybuowane do skarbca DAO, ale zostałoby odblokowane w ciągu pięciu lat, 30% zostało wysłane do twórców założycieli i wczesnych zwolenników, a 10% zostało przeznaczone do wydobywania anonimowości. Pozostałe 5% zostało rozesłane przez airdrop do wczesnych użytkowników.

Tornado Cash (TORN) Aktualna cena

Tornado Cash jest obecnie warta $7.21 USD. TORN przeniósł się 7.50% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $27,676,155. Tornado Cash jest obecnie w rankingu 818 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $7,929,736 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Tornado Cash (TORN), aby zdecydować, czy tak jest będzie miał rok byczy lub niedźwiedzi.

Tornado Cash (TORN) Prognozy cen

Za pomocą analizy technicznej Tornado Cash przedstawiamy oczekiwane ruchy cenowe, podkreślając średnią prognozowaną cenę, maksymalną cenę oraz minimalną wartość ceny w najbliższych latach.

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $8.65 $10.09 $10.82
2023 $14.42 $15.86 $18.03
2024 $21.63 $23.07 $25.24
2025 $28.84 $30.28 $32.45
2026 $36.05 $37.49 $39.66
2027 $43.26 $44.70 $46.87
2028 $50.47 $51.91 $54.08
2029 $57.68 $59.12 $61.29
2030 $64.89 $67.78 $70.66

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Prognoza ceny gotówkowej Tornado

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2022

Według niektórych Tornado Cash jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (TORN). Prognoza cen TORN na 2022 r. przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $10.82.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $10.09 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. TORN ma mieć minimalną wartość $8.65.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2023

W 2023 roku prognoza cenowa Tornado Cash TORN ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena TORN wkrótce przewyższy $18.03. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły TORN wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, TORN będzie handlował z minimalną ceną handlową $14.42 a średnia cena handlowa $15.86.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $25.24 i TORN może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że TORN będzie handlować po średniej cenie $23.07 i niski $21.63 w 2024 roku.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2025

Jeśli Tornado Cash z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena TORN monety może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz, TORN będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że TORN osiągnie i przekroczy swój rekord wszech czasów w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $32.45, z ceną minimalną $28.84 a średnia cena $30.28.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena TORN przekroczy średni poziom cen $37.49 do 2026 r. przy cenie minimalnej $36.05 spodziewany przed końcem roku. Ponadto TORN ma maksymalną wartość cenową $39.66.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $44.70. Jeśli TORNowi uda się przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć maksymalną cenę $46.87, brak wsparcia potrzeb TORN do 2027 r. może skutkować niską $43.26.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2028

Podczas gdy TORN dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $50.47 i roczna cena blisko powyżej $54.08 w 2028 roku.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2029

Do 2029 roku Tornado Cash w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $57.68 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $61.29, uśredniając w $59.12.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena TORN w 2030 r. wyniesie $70.66 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $67.78.

Wniosek

Ze wszystkich wskazań inwestorzy widzą, że Tornado Cash pójdzie w ślady Zcash i Monero. Protokoły te są tak cenne, jak ich użytkownicy uważają za swoją prywatność, chociaż wydaje się, że większość ludzi przedkłada prostotę i wygodę nad anonimowość. Dlatego token Tornado Cash bardziej zaspokoi przestrzeń użytkowników, dla których prywatność w Internecie jest bardziej priorytetowa niż wygoda. Jednak wraz ze wzrostem ogólnej adopcji kryptowalut oczekuje się, że ta baza użytkowników również się powiększy, zwiększając wartość cenową, ale pamiętaj, aby przeprowadzić własne badania, jednocześnie odpowiednio zarządzając ryzykiem portfela.

Gdzie kupić Tornado Cash (TORN)

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać bezpłatny dostęp na wyłączność do naszej kolekcji narzędzi handlowych, takich jak predykcje cen Tornado Cash, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży TORN, algorytmiczny handel automatyczny i wiele innych. Po utworzeniu konta, Twój osobisty, dedykowany opiekun konta zadzwoni do Ciebie, aby pomóc Ci skonfigurować naszą platformę, abyś mógł rozpocząć inwestowanie w Tornado Cash i różne inne kryptowaluty.

Utwórz konto

Proszę podaj swoje imię

Proszę podać swoje nazwisko

Proszę wpisać aktualny adres e-mail

Proszę wpisać poprawny numer telefonu

Ekskluzywne funkcje
  • Premiowe prognozy cen podartych
  • Zaawansowane sygnały handlowe TORN
  • Zautomatyzowany handel algorytmiczny
  • Darmowy menedżer konta osobistego
  • Kopiowanie transakcji — 89% średni roczny zysk
  • Brak opłat za rejestrację lub depozyt

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Tornado Cash (TORN)?

Dziś Tornado Cash (TORN) jest notowany na $7.21 o łącznej kapitalizacji rynkowej $7,929,736.

Czy Tornado Cash to dobra inwestycja?

Tornado Cash okazał się jedną z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że TORN to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Tornado Cash?

Średnia cena Tornado Cash (TORN) może ewentualnie osiągnąć $10.09 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Tornado Cash może przewyższyć $46.87.

Ile będzie wart Tornado Cash za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowaluty i Tornado Cash, długoterminowa inwestycja w TORN może spowodować wzrost ceny do $46.87 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Tornado Cash za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Tornado Cash, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena TORN może prawdopodobnie wzrosnąć do $84.36 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $18.03 do 2023 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $25.24 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $32.45 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $39.66 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $46.87 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $54.08 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $61.29 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $70.66 do 2030 roku.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze prognozy