Prognoza ceny Tornado Cash (TORN) – 2023, 2025, 2030

Tornado Cash (TORN) Przegląd

🪙 Kryptowaluta Tornado Cash
💱 Symbol giełdowy ROZDARTY
🏆 Pozycja 1079
💸 Kapitalizacja rynkowa $8,304,617
💲 Cena $1.58
🚀 Wolumen obrotu $48,324
📈 Zmiana ceny (24h) 13.54%
💰Zasilanie prądem 5,262,345
  • Przewidywania cenowe Bullish Tornado Cash (TORN) wahają się między $7.10 oraz $13.41 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że TORN może dotrzeć $5.52 do 2025 roku.
  • Prognoza ceny rynkowej Bearish Tornado Cash na rok 2023 to $1.26.

Tornado Cash (TORN) Wprowadzenie

Księga blockchain, która zawiera zapis wszystkich transakcji, które kiedykolwiek zostały przeprowadzone w sieci, jest jedną z istotnych cech aktywów kryptowalutowych i jest widoczna dla każdego użytkownika blockchain. Od momentu powstania blockchain jest sprzedawany jako prywatny i anonimowy; zjawisko to nie może być zastosowane we wszystkich przypadkach, ponieważ adresy portfeli pod pseudonimowymi nazwami nadal można powiązać z właścicielami w przypadku śledztwa. 

Według badań nad wykonalnością funkcji prywatności Bitcoina, ustalenia wykazały, że nawet w przypadku monet cyfrowych zaprojektowanych specjalnie w celu poprawy anonimowości i prywatności nadal można śledzić fundusze przekazywane nowym posiadaczom. A w niektórych przypadkach w celu całkowitej deanonimizacji użytkowników. Innymi słowy, jeśli zostaną pozostawione wskazówki, aby dopasować tożsamość do adresu portfela, aktywa kryptograficzne użytkowników mogą być śledzone przez inne osoby lub firmy. Monety prywatności, takie jak ZCash (ZEC) lub Monero (XMR), są jednym ze sposobów na utrzymanie prywatnej funkcji kryptowaluty poprzez utrzymywanie szyfrowania. Jednak przy tak wielu funduszach już zainwestowanych na rynku, istnieją lepsze rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i prywatność transakcji online — takie jak Tornado Cash (TORN).

W tym przewodniku ocenimy sieć Tornado Cash i funkcje wydobywcze, które napędzają wzrost cen Tornado Cash i wzrost wolumenu obrotu. Omówimy również prognozę przewidywania cen, która podkreśla oczekiwaną minimalną wartość ceny, średnią cenę handlową i maksymalną wartość ceny. 

Co to jest Tornado Cash (TORN)?

Tornado Cash to rozwiązanie zapewniające prywatność bez nadzoru i bez uprawnień dla blockchain Ethereum zbudowanego w technologii zkSNARKs. Protokół umożliwia użytkownikom zerwanie łącza w aktywności w łańcuchu, aby poprawić prywatność transakcji między odbiorcą a adresem docelowym. Będąc złożonym mikserem tokenów, Tornado Cash wdraża wykorzystanie inteligentnych kontraktów, które obsługują depozyty dokonywane w Ether (ETH), które są następnie wypłacane na inne adresy kontraktów. Śledzenie tożsamości pierwotnego nadawcy jest trudne, ponieważ wspomniane wycofanie jest dokonywane z puli płynności inteligentnych kontraktów projektu. Tornado Cash (TORN) generuje tajny skrót za każdym razem, gdy użytkownik sieci deponuje aktywa do protokołu. Poprzez proces znany jako zobowiązanie, inteligentne kontrakty TORN akceptują depozyt wraz z hashem. Celem „zobowiązania” jest zidentyfikowanie pierwotnego nadawcy i udowodnienie w trakcie procesu wypłaty, że użytkownik, który odebrał zasób, rzeczywiście jest jego właścicielem. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość, pozostając anonimowym w sieci dla wszystkich innych, wprowadzając hash sieciowy po złożeniu żądania.

Wydobywanie anonimowości to kolejna rewolucyjna funkcja wprowadzona przez Tornado Cash, która zachęca użytkowników, którzy wspierają funkcje prywatności platformy, zapewniając płynność. Tornado Cash wdraża prywatność nawet w procesie wydobywania anonimowości, synchronizując dwustopniową, chronioną infrastrukturę do wydobywania płynności. Po zdeponowaniu aktywów w mikserze tokenów, użytkownicy otrzymują punkty anonimowości (AP) na specjalne konto zwane kontem chronionym. To unikalne konto jest wysoce prywatne, ponieważ nie ujawnia nic o saldzie użytkownika, adresie portfela ani innych danych osobowych. Po osiągnięciu wymaganej liczby punktów anonimowości (AP), użytkownik może wymienić AP na tokeny TORN za pośrednictwem niestandardowego automatycznego animatora rynku (AMM) Tornado Cash. Punkty anonimowości można odebrać tylko za banknoty Tornado Cash, które zostały już wydane przez użytkowników sieci. Podczas procesu zgłaszania roszczeń użytkownik jest zobowiązany do wygenerowania dowodu zerowej wiedzy (ZKP) na platformie, która oblicza AP na podstawie liczby bloków, które przeszła notatka użytkownika. Obliczona kwota jest następnie dodawana do salda rachunku chronionego.

TORN jest natywnym tokenem sieci Tornado Cash i tokenem kompatybilnym z ERC-20 ze stałą dostawą, która również zarządza Tornado Cash. Posiadacze TORN mają autonomiczne prawa do składania propozycji i głosowania za wprowadzeniem określonych zmian w protokole za pośrednictwem zarządzania. Ponowne stwierdzenie, że tokeny TORN mogą być używane do wydobywania anonimowości, jest niezbędne. Tornado Cash ma również zestawy anonimowości, które działają za każdym razem, gdy użytkownicy deponują tokeny TORN i otrzymują nagrody, stąd wydobywanie anonimowości.

Analiza fundamentalna Tornado Cash (TORN)

Roman Semenov i Roman Storm założyli Tornado Cash jako usługę mieszania monet. Roman Storm pracował w wielu projektach blockchain DeFi, takich jak 0x, Aave, Compound, MakerDAO i 1inch, podczas audytu kodu Solidity i opracowywania inteligentnych kontraktów. Roman Semenov specjalizował się w podstawach kwantowych i teorii pola. Wdrożyli kod open source Zcash (ZEC) w sieci Tornado Cash jako kolejną platformę blockchain ukierunkowaną na prywatność. Podczas gdy Zcash może być samodzielną monetą prywatności, Tornado Cash jest usługą miksowania anonimowości, dzięki czemu zyskuje większą popularność.

Rozdarty zarządzanie i tokenomika

Zespół programistów stojący za stworzeniem Tornado Cash wdrożył model zarządzania w swojej funkcjonalności, w którym członkowie społeczności mogą głosować na propozycje sieciowe za pomocą tokena TORN, aby protokół mógł się rozwijać, pozostając w pełni autonomicznym i zdecentralizowanym. 

Całkowita podaż tokenów TORN w momencie uruchomienia wyniosła 10 milionów TORN, z których 55% zostało rozdystrybuowane do skarbca DAO, ale zostałoby odblokowane w ciągu pięciu lat, 30% zostało wysłane do twórców założycieli i wczesnych zwolenników, a 10% zostało przeznaczone do wydobywania anonimowości. Pozostałe 5% zostało rozesłane przez airdrop do wczesnych użytkowników.

Tornado Cash (TORN) Aktualna cena

Tornado Cash jest obecnie warta $1.58 USD. TORN przeniósł się 13.54% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $48,324. Tornado Cash jest obecnie w rankingu 1079 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $8,304,617 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Tornado Cash (TORN), aby zdecydować, czy tak jest będzie miał rok byczy lub niedźwiedzi.

Tornado Cash (TORN) Prognozy cen

Za pomocą analizy technicznej Tornado Cash przedstawiamy oczekiwane ruchy cenowe, podkreślając średnią prognozowaną cenę, maksymalną cenę oraz minimalną wartość ceny w najbliższych latach.

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2023 $1.89 $2.21 $2.37
2024 $3.16 $3.47 $3.95
2025 $4.73 $5.05 $5.52
2026 $6.31 $6.63 $7.10
2027 $7.89 $8.21 $8.68
2028 $9.47 $9.78 $10.26
2029 $11.05 $11.36 $11.84
2030 $12.62 $12.94 $13.41
2031 $14.20 $14.83 $15.47

Nasze prognozy cen wykorzystują dane rynkowe Tornado Cash (TORN) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2023

Według niektórych Tornado Cash jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które wzrosły w tym roku (TORN). Prognoza cen TORN na rok 2023 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $2.37.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $2.21 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. TORN ma mieć minimalną wartość $1.89.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2024

W 2024 roku prognoza ceny Tornado Cash TORN ma dużo miejsca na ekspansję. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena TORN wkrótce przekroczy $3.95. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły TORN wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, TORN będzie handlował z minimalną ceną handlową $3.16 a średnia cena handlowa $3.47.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2025

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2025 roku, może osiągnąć $5.52 i TORN może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że TORN będzie handlować po średniej cenie $5.05 i niski $4.73 w 2025 r.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2026

Jeśli Tornado Cash z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena TORN monety może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz TORN będzie zielony w 2026 r. Oczekuje się, że TORN osiągnie i przekroczy swój rekord wszechczasów w 2026 r. W 2026 r. wirtualna waluta będzie warta $7.10, z ceną minimalną $6.31 a średnia cena $6.63.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2027

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena TORN przekroczy średni poziom cen $8.21 do 2027 r., z ceną minimalną $7.89 spodziewany przed końcem roku. Ponadto TORN ma maksymalną wartość cenową $8.68.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2028

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2028 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowej tendencji, dzięki której średnia cena wyniesie ok. $9.78. Jeśli TORN zdoła przełamać opór w 2028 r., możemy zobaczyć cenę maksymalną $10.26, nieuzyskanie wsparcia, którego potrzebuje TORN do 2028 r., może skutkować niskim poziomem $9.47.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2029

Podczas gdy TORN dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $11.05 i roczna cena blisko powyżej $11.84 w 2029 r.

Tornado Cash (TORN) Prognoza ceny 2030

Do 2030 roku Tornado Cash wreszcie przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $12.62 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $13.41, uśredniając w $12.94.

Prognoza ceny Tornado Cash (TORN) 2031

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Oczekujemy, że w 2031 r. kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena TORN w 2031 r $15.47 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $14.83.

Wniosek

Ze wszystkich wskazań inwestorzy widzą, że Tornado Cash pójdzie w ślady Zcash i Monero. Protokoły te są tak cenne, jak ich użytkownicy uważają za swoją prywatność, chociaż wydaje się, że większość ludzi przedkłada prostotę i wygodę nad anonimowość. Dlatego token Tornado Cash bardziej zaspokoi przestrzeń użytkowników, dla których prywatność w Internecie jest bardziej priorytetowa niż wygoda. Jednak wraz ze wzrostem ogólnej adopcji kryptowalut oczekuje się, że ta baza użytkowników również się powiększy, zwiększając wartość cenową, ale pamiętaj, aby przeprowadzić własne badania, jednocześnie odpowiednio zarządzając ryzykiem portfela.

Prognozy cen Premium Tornado Cash (TORN).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Tornado Cash, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży TORN i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Tornado Cash (TORN)?

Dziś Tornado Cash (TORN) jest notowany na $1.58 o łącznej kapitalizacji rynkowej $8,304,617.

Czy Tornado Cash to dobra inwestycja?

Tornado Cash okazał się jedną z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że TORN to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Tornado Cash?

Średnia cena Tornado Cash (TORN) może ewentualnie osiągnąć $2.21 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Tornado Cash może przewyższyć $10.26.

Ile będzie wart Tornado Cash za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowaluty i Tornado Cash, długoterminowa inwestycja w TORN może spowodować wzrost ceny do $10.26 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Tornado Cash za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Tornado Cash, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena TORN może prawdopodobnie wzrosnąć do $20.04 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $3.95 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $5.52 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $7.10 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $8.68 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $10.26 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $11.84 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $13.41 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Tornado Cash w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Tornado Cash (TORN) osiągnie $15.47 do 2031 r.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze prognozy