Koło

Circle przedstawia podstawowe zasady regulacji Stablecoin w USA

  • Circle wezwał Stany Zjednoczone do objęcia przewodnictwa w globalnym dążeniu do regulacji stablecoin.
  • Unia Europejska wcześniej wzywała regulatorów do zapewnienia jednolitości regulacji stablecoinów na kontynencie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni rozmowy na temat regulacji stablecoin w USA stały się intensywne, a Circle, firma stojąca za USD Coin (USDC), podzieliła się swoim poglądem na temat tego, jak kraj może najlepiej podejść do regulacji stablecoin. W post na blogu, Dante Disparte, dyrektor ds. strategii Circle i szef polityki globalnej, wezwał amerykańskich ustawodawców do rozważenia zagrożeń podczas tworzenia ram regulacyjnych dla stablecoinów.

Disparte wymienił 18 zasad, które Circle utworzyło w ramach kampanii mającej na celu wpłynięcie na ustawodawstwo stablecoin w Stanach Zjednoczonych. Firma podkreśliła kwestie prywatności, potrzebę wyjaśnień regulacyjnych, w jaki sposób stablecoiny mogą istnieć obok cyfrowej waluty banku centralnego oraz potrzebę uczciwej konkurencji między bankami i podmiotami niebankowymi w odniesieniu do waluty cyfrowej powiązanej z dolarem amerykańskim.

Według Disparte'a

Harmonizacja krajowych ram regulacyjnych i politycznych dla dolarowych walut cyfrowych zwiększa konkurencyjność gospodarczą USA, tworzenie miejsc pracy i opcjonalność systemu płatności, jednocześnie zapobiegając szkodliwemu krajowemu „kryzysowi konstytucyjnemu w dziedzinie technologii finansowych” i globalnemu arbitrażowi regulacyjnemu.

Przed dołączeniem do Circle w kwietniu 2021 r. Disparte było częścią projektu Facebooka Libra stablecoin, który ostatecznie został przemianowany na Diem. Disparte w swoim poście zacytował również przepisy dotyczące rynków kryptowalut (Markets in Crypto-Assets Framework, MiCA), mające na celu ujednolicenie reguł kryptowalut wśród państw członkowskich UE, która została uchwalona przez Unię Europejską w czerwcu. Wezwał USA do zajęcia centralnego miejsca w regulacji stablecoin, aby zapobiec globalnemu niedopasowaniu w odniesieniu do regulacji stablecoin. On dodał,

Ponieważ rozporządzenie wykonawcze Administracji Bidena przechodzi przez cały rządowy przegląd, nie ma większego świadectwa jedności celów narodowych niż to, że Kongres działa w proinnowacyjny, ponadpartyjny sposób w sprawie Grupy Roboczej Prezydenta ds. Rynków Finansowych. (PWG) wezwanie do działania w sprawie polityki stablecoin.

CSO Circle powiedział, że firma oferuje porady z pierwszej ręki, ponieważ była za USDC, jednym z największych stablecoinów z ponad $54 miliardami w obiegu. Poprzez ogólnoświatową sieć giełd, tysiące cyfrowych portfeli i inne oferty w ponad 190 krajach, Diparte twierdzi, że USDC z powodzeniem zasilił ponad $5 bilionów w transakcjach w łańcuchu, jednocześnie zmniejszając podstawowe koszty operacyjne i usługi finansowe.

Odnosząc swoją politykę dotyczącą regulacji stablecoin do USA, Circle nalegał, aby korzystanie z pieniędzy było nieograniczone i bez ograniczeń, niezależnie od ich formy, o ile jest to legalne i zgodne z normami demokratycznymi.

W poście doradzano również, że przy opracowywaniu i wykorzystywaniu walut cyfrowych dolarowych, przesłanka prywatności i jej ochrony powinna być ustanowiona jako koncepcja projektowa. Circle poinformował również, że cyfrowe waluty dolarowe powinny zachęcać do rozwoju etycznych usług finansowych oraz niezawodnych, dostępnych metod bankowych i płatności poprzez wdrażanie otwartej infrastruktury rynku finansowego, którą można stale aktualizować.

W listopadzie Prezydencka Grupa Robocza ds. Rynków Finansowych opublikowała raport na temat regulacji stablecoin w USA. Rekomendacja dotyczyła posiadania emitentów stablecoin podlegających odpowiedniej kontroli regulacyjnej pod jurysdykcją Kongresu. Istnieją obawy, że stablecoiny mogą rozwinąć się do punktu, w którym będą istnieć poza kontrolą i ramami organów regulacyjnych, takich jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości