Prognoza cen Defichain (DFI) – 2024, 2025 – 2030

Przegląd Defichain (DFI)

🪙 Kryptowaluta Definiuj
💱 Symbol giełdowy DFI
🏆 Pozycja 1737
💸 Kapitalizacja rynkowa $25,975,169
💲 Cena $0.031336
🚀 Wolumen obrotu $2,482,334
📈 Zmiana ceny (24h) 2.10%
💰Zasilanie prądem 828,936,348
  • Bycze prognozy cen Defichain (DFI) wahają się między $0.188013 oraz $0.203681 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że DFI może dotrzeć $0.078339 do 2025 roku.
  • Prognoza ceny rynkowej Bearish Defichain na 2024 wynosi $0.025068.

Wprowadzenie do Defichain (DFI)

W październiku 2019 r. opublikowano białą księgę DeFiChain, a wkrótce potem powstała Fundacja DeFiChain. Blockchain został uruchomiony 11 maja 2020 r., kiedy rozdał 600 milionów tokenów DFI współpracownikom takim jak CakeDeFi. Partnerzy ci dystrybuowali waluty za pośrednictwem tzw. AirDrops, po raz pierwszy udostępniając je użytkownikom. [8] DFI rozpoczęło obrót na Giełdzie Latoken w czerwcu 2020 r. 

We wrześniu dokonano notowania na giełdzie Bitrue, a w październiku notowania na Bittrex. Wykorzystanie zdecentralizowanej wymiany DeFiChain zostało po raz pierwszy włączone dzięki hard forkowi „Bayfront” w listopadzie 2020 r. Umożliwia to również uprawę plonów lub „wydobywanie płynności”. Od połowy grudnia 2020 r. do połowy stycznia 2021 r. wartość DFI wzrosła o ponad 400 procent.

Co to jest Defichain (DFI)?

Zdecentralizowany blockchain oparty na Proof of Stake nazywa się DeFiChain. DeFiChain, rozwidlenie oprogramowania łańcucha bloków Bitcoin, pozwala na korzystanie z wyrafinowanych aplikacji za pomocą indywidualnych transakcji, czasami określanych jako transakcje DeFi (DfTx). Zdecentralizowane finansowanie, mapowanie aktywów za pomocą akcji i obstawianie — powszechnie określane jako konsensus w zakresie dowodu stawki — to tylko niektóre z nich. DeFiChain zintegrował również zdecentralizowaną giełdę handlową, która pozwala na handel różnymi tokenami na blockchain. DFI to natywny token DeFiChain. 

Jest przedmiotem obrotu na różnych giełdach, w tym KuCoin, Bittrex i Latoken. DFI można również kupić za pośrednictwem platform DFX i Cake DeFi. DeFiChain może być używany natywnie przez różne portfele, w tym oficjalny DeFiChain na komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne. Istnieje jednak również możliwość wykorzystania portfeli powierniczych, takich jak Cake DeFi, do przechowywania pieniędzy i mapowania funkcji.

Analiza techniczna Defichain (DFI)

Analiza techniczna sprawdza, jak dany zasób radził sobie na rynku w przeszłości; studiując historię cen i historię wolumenu obrotu, możesz dowiedzieć się, jak rynek postrzega aktywa. Na przykład, czy wznosi się czy opada? Czy inwestorzy wpłacają pieniądze, czy je zabierają? Czy jest sprzedawany na szeroką skalę i w znacznych ilościach? Takie problemy pojawiają się podczas analizy technicznej.

Podejścia do analizy technicznej oceniają rynki kryptowalut i identyfikują możliwości handlowe poprzez zmiany cen, średnią przewidywaną cenę i wzorce widoczne na wykresach.

Opierają się na założeniu, że historia aktywów, aktywność handlowa i wahania cen są kluczowymi predyktorami jego przyszłej ceny i aktywności.

Wykorzystaj MA (średnie ruchome)

Średnie kroczące to wskaźniki, które są regularnie wykorzystywane we wszystkich sektorach finansowych. Zmiana ceny w danym okresie jest spowalniana przez średnią ruchomą (MA). Średnie kroczące zależą od poprzednich ruchów cen, ponieważ są wskaźnikiem opóźnionym. Dwa rodzaje średnich kroczących przedstawione w poniższej tabeli to prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA).

Wykorzystaj wskaźniki

Korzystając ze wskaźników, handlowcy mogą prognozować przyszłość DeFiChain DFI, cyfrowych monet i innych tokenów. Wskaźniki uwzględniają czas trwania, ilość, siłę i inne czynniki, aby zdecydować, czy DeFiChain wzrośnie, czy spadnie. W rezultacie transakcje mogą powodować zmiany i stabilność, nawet jeśli inwestorzy nie są w stanie przewidzieć projekcji cen DFI.

Oscylatory dla tokenów DFI

Oscylator generuje górne i dolne pasma pomiędzy dwiema skrajnymi wartościami, aby zapewnić wskaźnik trendu, który oscyluje pomiędzy tymi granicami. Handlowcy używają wskaźnika trendu, aby wykryć krótkoterminowe przewartościowane lub wyprzedane pozycje.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Oscylator ruchu zwany względnym indeksem siły (RSI) może określić, czy kryptowaluta jest przewartościowana, czy niedowartościowana.

Korelacja łańcucha definiowania (DFI)

Ceny Zcash (ZEC), Monero (XMR), The Graph (GRT), FTX Token (FTT) i Celo (CELO) były najbardziej pozytywnie skorelowane z DeFiChain, podczas gdy Chain (XCN), Nexo (NEXO), UNUS SED LEO (LEO) i Fei USD były najbardziej ujemnie skorelowane z DeFiChain (FEI).

Analiza podstawowa tokenu Defichain (DFI)

Analiza fundamentalna bada „podstawy” przedmiotu przy użyciu bardziej szczegółowej metodologii. Uwzględnia na przykład takie szczegóły, jak dochód kryptowaluty, baza użytkowników i możliwe zastosowania w świecie rzeczywistym.

Mogą być używane do oceny wszystkiego, w tym obligacji, akcji i kryptowalut. Oba podejścia do zrozumienia inwestycji są skuteczne.

Mogą również pomóc w tworzeniu strategii handlowej i wyborze idealnego czasu na nabycie lub sprzedaż określonego aktywa.

Wskaźnik kosztów całkowitych i zysk na akcję są miarami rentowności firmy na akcję (jak inwestorzy wyceniają firmę w porównaniu z jej wartością księgową). Mogą to zrobić, na przykład, aby ocenić potencjalną inwestycję w porównaniu z inwestycjami innych firm działających w tej samej branży lub na rynku bitcoinów.

Jakie czynniki wpływają na cenę Defichain (DFI)?

Czynniki podaży i popytu wpływają na ruch cen DeFiChain, tak jak w przypadku każdego innego aktywa. Podstawowe zdarzenia, takie jak halving nagrody za blok, hard fork lub nowe modyfikacje protokołu, mogą mieć wpływ na tę dynamikę. Na cenę DFI mogą również wpływać przepisy prawa, akceptacja korporacyjna i rządowa, włamania na giełdy kryptowalut i inne rzeczywiste zdarzenia. W krótkim czasie wartość rynkowa DeFiChain może się znacznie różnić.

Wielu traderów próbuje śledzić działania „wielorybów” DFI, które są organizacjami i osobami posiadającymi znaczne udziały DFI, w celu wygenerowania prognozy DeFiChain. Rynek DeFiChain jest dość mały w porównaniu z typowymi rynkami, więc pojedynczy „wieloryb” może znacząco wpłynąć na zmiany cen platformy.

Aktualna cena Defichain (DFI)

Defichain jest obecnie wart $0.031336 USD. DFI przeniósł się 2.10% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $2,482,334. Defichain jest obecnie w rankingu 1737 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $25,975,169 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Defichain (DFI), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen Defichain (DFI)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2024 $0.037603 $0.04387 $0.047003
2025 $0.062671 $0.068938 $0.078339
2026 $0.094007 $0.100274 $0.109674
2027 $0.125342 $0.131609 $0.14101
2028 $0.156678 $0.162945 $0.172345
2029 $0.188013 $0.19428 $0.203681
2030 $0.219349 $0.225616 $0.235017
2031 $0.250684 $0.256951 $0.266352
2032 $0.28202 $0.294554 $0.307088

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Defichain (DFI) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2024

Według niektórych Defichain to jedna z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (DFI). Prognoza cen DFI na rok 2024 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, z możliwością osiągnięcia $0.047003.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.04387 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że DFI będzie mieć minimalną wartość $0.037603.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2025

W 2025 roku prognoza cen Defichain DFI ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena DFI wkrótce przekroczy $0.078339. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły DFI wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, DFI będzie handlować z minimalną ceną handlową $0.062671 a średnia cena handlowa $0.068938.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2026

Jeśli tendencja wzrostowa utrzyma się do 2026 roku, może osiągnąć $0.109674 a DFI może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że DFI będzie handlować po średniej cenie $0.100274 i niski $0.094007 w 2026 roku.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2027

Jeśli Defichain z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety DFI może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz w 2027 r. DFI będzie zielone. Oczekuje się, że w 2027 r. wskaźnik DFI osiągnie, a nawet przekroczy swój rekordowy poziom. W 2027 r. wirtualna waluta będzie warta $0.14101, z ceną minimalną $0.125342 a średnia cena $0.131609.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2028

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena DFI przekroczy średni poziom cen $0.162945 do 2028 r., przy cenie minimalnej wynoszącej $0.156678 spodziewany przed końcem roku. Ponadto DFI ma maksymalną wartość ceny $0.172345.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2029

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2029 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowego trendu, podnosząc średnią cenę do około $0.19428. Jeżeli DFI uda się przełamać oporny poziom w 2029 r., maksymalna cena może wynieść ok $0.203681, brak zgromadzenia wsparcia potrzebnego DFI do 2029 r. może skutkować niskim poziomem $0.188013.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2030

Podczas gdy DFI dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $0.219349 i roczna cena blisko powyżej $0.235017 w 2030 r.

Prognoza cen Defichain (DFI) 2031

Do 2031 roku Defichain w końcu przekroczy swoje dotychczasowe wartości ATH i odnotuje nowy poziom cen. Cena minimalna może być $0.250684 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.266352, uśredniając w $0.256951.

Prognoza cen Defichain (DFI) na rok 2032

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkich przewidywań nie należy traktować jako porady finansowej i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Spodziewamy się, że w 2032 roku kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena DFI w 2032 r. wyniesie $0.307088 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $0.294554.

Wniosek

DeFiChain to jedna z wczesnych inicjatyw na polu DeFi-on-Bitcoin, która wciąż znajduje się w fazie eksploracji. Istnieje wiele hipotez, które należy dokładnie zbadać, w tym oddzielenie Operatorów i Opspace od przestrzeni użytkownika, tokenizacja aktywów syntetycznych bez aktualnej stopy finansowania podobnej do Perp oraz fundamentalna pozycja stosowania podejścia nie-ukończonego Turinga. 

Czas będzie bardzo ważny z punktu widzenia całego obszaru. Czy DeFiChain wybiera idealny czas na zaprezentowanie wielu cudów DeFi społeczności Bitcoin? A może ostatecznie wybrano Ethereum jako najlepsze miejsce dla DeFi, czyniąc go za mało, za późno? W obu przypadkach wydaje się, że DeFiChain znacząco wpłynie na rentowność cyfrowego złota z kołami na dłuższą metę.

Prognozy cenowe Premium Defichain (DFI).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen Defichain premium, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży DFI i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Defichain (DFI)?

Dzisiaj Defichain (DFI) handluje na $0.031336 o łącznej kapitalizacji rynkowej $25,975,169.

Czy Defichain to dobra inwestycja?

Defichain okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, rozsądnie jest powiedzieć, że DFI to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Defichain?

Średnia cena Defichain (DFI) może ewentualnie osiągnąć $0.04387 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Defichain może przewyższyć $0.203681.

Ile będzie wart Defichain za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Defichain, długoterminowa inwestycja w DFI może spowodować wzrost ceny do $0.203681 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Defichain za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Defichain, jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena DFI mogłaby prawdopodobnie wzrosnąć do $0.397961 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Defichain w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.078339 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.109674 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.14101 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.172345 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.203681 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.235017 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.266352 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Defichain w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Defichain (DFI) osiągnie $0.307088 do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy