Binance

Pozew o sprzedaż tokenów cyfrowych: Binance wygrywa

W wielkim zwycięstwie Binance, sędzia okręgowy USA oddalił pozew przeciwko firmie, który dotyczył zarzutów sprzedaży tokenów cyfrowych.

Pozew został złożony w lutym przez dwie osoby, które twierdziły, że zostały oszukane przez Binance poprzez sprzedaż tokenów cyfrowych.

To wielka wygrana Binance, która jest poddawana coraz większej kontroli ze strony regulatorów na całym świecie.

Oprócz tego pozwu, firma jest obecnie badana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) pod kątem jej rzekomej roli w sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Binance zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom i obiecał walczyć z wszelkimi zarzutami wniesionymi przeciwko niej przez SEC. To ostatnie zwycięstwo prawdopodobnie wzmocni zaufanie firmy, ponieważ

Pozew został złożony na Manhattanie przez inwestorów cyfrowych tokenów, którzy kupili dziewięć tokenów – EOS, QSP, KNC, TRX, FUN, ICX, OMG, LEND i ELF na początku 2017 roku.

Zwolnienie to wielka wygrana Binance, która jest obecnie jedną z największych giełd kryptowalut na świecie.

W ostatnich miesiącach firma znalazła się pod ostrzałem organów regulacyjnych w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej, za rzekome działanie bez odpowiednich licencji.

Oprócz tego pozwu, firma jest obecnie badana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) pod kątem jej rzekomej roli w sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych. Binance zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom w tej sprawie.

Powodowie twierdzili, że Binance „nielegalnie zaangażowało się w miliony transakcji” i „nie ujawniło istotnego ryzyka” związanego z zakupem tokenów, w związku z tym domagali się zwrotu swoich inwestycji.

Powodowie dążyli do odzyskania odszkodowania od Binance, twierdząc, że giełda naruszyła federalne i stanowe przepisy dotyczące papierów wartościowych w związku ze sprzedażą tokenów BNB. Binance zaprzeczył zarzutom.

Podczas gdy inwestorzy twierdzili, że ich roszczenia uległy przedawnieniu, amerykański sędzia okręgowy Andrew Carter stwierdził, że powodowie wnieśli pozew zbyt późno, ponieważ od momentu dokonania zakupu czekali ponad dwanaście miesięcy.

„Sąd stwierdza, że powodowie wnieśli powództwo ponad rok po odkryciu faktów dających podstawę do ich roszczeń” – napisał Carter w swoim postanowieniu o oddaleniu.

„Powodowie nie zarzucają wymaganej szczegółowości, gdy każdy z powodów wiedział lub powinien był wiedzieć o faktach leżących u podstaw ich roszczeń z zakresu prawa papierów wartościowych”.

Powiedział również, że krajowe przepisy dotyczące papierów wartościowych nie mają zastosowania, ponieważ Binance nie jest krajową giełdą, nawet jeśli używa serwerów komputerowych Amazon i komputerów blockchain Ethereum w Stanach Zjednoczonych.

Binance, założona w 2017 roku, jest jedną z największych na świecie giełd kryptowalut. Pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać kryptowaluty, takie jak bitcoin, Ethereum i Litecoin.

To ogromna wygrana dla Binance, ponieważ firma nadal zmaga się z kontrolą regulacyjną w kilku jurysdykcjach. Binance musi jeszcze zareagować na wiadomości.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bada obecnie Binance, która jest największą na świecie giełdą kryptowalut pod względem wolumenu obrotu.

Binance to kontrowersyjna giełda kryptowalut, która ma niejasną strukturę korporacyjną, z firmą holdingową z siedzibą na Kajmanach.

Według założyciela i dyrektora generalnego Changpenga Zhao, Binance w październiku zamierza otworzyć „kilka biur” na całym świecie.

To odrzucenie pozwu jest wielką wygraną dla Binance, ponieważ nadal zmagają się z kontrolą regulacyjną kilku różnych jurysdykcji. Binance musi jeszcze wydać oświadczenie na temat tej wiadomości.

Powodami są obecni i byli użytkownicy Binance, którzy twierdzą, że giełda zabrała ich pieniądze bez upoważnienia. Pozywali w amerykańskim sądzie okręgowym w Nowym Jorku pod numerem sprawy 20-02803.

Martin K Zweryfikowany

Jestem pisarzem bitcoinów i kryptowalut. Pracuję również jako profesjonalny trader i mam doświadczenie w handlu akcjami i bitcoinami. W mojej pracy staram się dostarczać jasnych i zwięzłych informacji, które pomogą ludziom zrozumieć te złożone tematy.

Najnowsze wiadomości