Inwestor SOL oskarża Solana Labs, Multicoin o łamanie prawa dotyczącego papierów wartościowych

Dyrektor generalny ANB Investments wzywa do przejrzystości przepisów dotyczących kryptowalut

  • Brak jasności regulacyjnej może utrudnić przyjęcie kryptowalut w nadchodzących latach.
  • Agencje regulacyjne w Stanach Zjednoczonych mają różne opinie na temat kryptowalut.

Nowi inwestorzy wchodzą na rynek kryptograficzny, ale niejasne polityki regulacyjne zostały zidentyfikowane jako możliwe bariery dla powszechnego przyjęcia. W rozmowie z Cointelegraph, Jaime Baeza, prezes kryptowalutowego funduszu hedgingowego Inwestycje ANB, mówił o tym, że brak jasności przepisów jest źródłem zaniepokojenia.

Przestrzeń Web3 szybko wyrosła z tego, czym była kiedyś, a według Jamiego, organy regulacyjne muszą zapewnić jasność na czas, aby dostosować się do wzrostu branży. Według dyrektora generalnego ANB, obecnie nie ma jednego wzorca regulacyjnego w świecie kryptowalut. Różne kraje mają przyjęty różne stanowiska w ich podejściu do branży kryptograficznej, co zdezorientowało inwestorów.

Jamie powiedział:

Chociaż można argumentować, że rozwój jednolitych przepisów mających zastosowanie w różnych jurysdykcjach może mieć większy sens, takie podejście może również stanowić zagrożenie dla konkurencji i tłumić kreatywność, gdy innowacje są najbardziej potrzebne.

Jamie dodał jednak, że niezależnie od niejasnej polityki regulacyjnej, branża kryptograficzna wciąż znajduje się na wczesnym etapie, pozostawiając miejsce na eksperymenty i niepowodzenia. Według szefa funduszu hedgingowego, regulatorzy wciąż mają czas na zbadanie, jakie polityki działają, a które byłyby bezowocne.

Mówiąc o adopcji kryptowalut, Jamie zauważył, że edukacja i większa jasność na temat przestrzeni kryptograficznej mogą pomóc w napędzaniu adopcji w nadchodzących latach. Zauważył,

Kluczowe czynniki, które posuwają się naprzód, będą obejmować większą przejrzystość przepisów, większą edukację dotyczącą przestrzeni zasobów cyfrowych i większą akceptację. Lepsze środowisko makro będzie również kluczowym czynnikiem umożliwiającym instytucjom przejście od tradycyjnego do Web3 i kryptowalut.

Gdzie stoi Crypto w Stanach Zjednoczonych?

Przestrzeń kryptograficzna jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie, co sprawia, że trudno jest być na bieżąco z przepisami w wielu krajach. Pomimo trudności w znalezieniu spójnego podejścia prawnego na poziomie stanowym, Stany Zjednoczone poczyniły postępy w opracowywaniu federalnych przepisów dotyczących kryptowalut.

Kilka agencji w USA postrzega kryptowaluty jako substytuty finansowe, ale nie jako prawny środek płatniczy. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) uważa, że krypto nie jest prawnym środkiem płatniczym, ale uważa giełdy kryptograficzne za przekaźniki pieniędzy, ponieważ tokeny kryptowaluty zastępują walutę.

Internal Revenue Service (IRS) opublikowało wytyczne podatkowe definiujące krypto jako „cyfrową reprezentację wartości, która działa jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa i/lub magazyn wartości”, ale nie jest prawnym środkiem płatniczym.

Stany Zjednoczone zezwalają na działalność giełd kryptograficznych, ale podlegają one ustawie o tajemnicy bankowej (BSA). Zasadniczo oznacza to, że firmy oferujące usługi wymiany kryptowalut muszą zarejestrować się w FinCEN, wdrożyć program AML/CFT, prowadzić niezbędne rejestry i składać raporty odpowiednim organom.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości