czarno-złoty okrągły ornament

Różnica między Dogecoin a Ripple – przewodnik porównawczy

Dogecoin i Ripple to dwa kontrowersyjne wejścia na rynek kryptowalut. Oba są dobrze znane nie tylko inwestorom i spekulantom, ale także opinii publicznej.

Pytanie, który kupić, dogecoin vs ripple, wprawiło w zakłopotanie wielu inwestorów w kryptowaluty. Każda waluta ma mocne i słabe strony, a każda może okazać się atrakcyjna. Każdy ma swój udział w krytykach i swój udział w obrońcach.

Chociaż jest mało prawdopodobne, że debata zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie, dokładna analiza zarówno Dogecoin, jak i Ripple pomoże Ci zdecydować, czy chcesz zainwestować w te niezwykłe kryptowaluty. Ten przewodnik porównawczy omówi podobieństwa i różnice między Ripple (XRP) i Dogecoin (DOGE), aby pomóc Ci zrozumieć różnice, które musisz znać przed inwestowaniem.

Podobieństwa między Dogecoin a Ripple.

Dogecoin i ripple to kryptowaluty zaprojektowane jako alternatywy dla uznanych walut i instytucji bankowych. W związku z tym zarówno dogecoin, jak i ripple mają wiele wspólnych cech ze względu na ich wspólne pochodzenie technologiczne. Zarówno Dogecoin, jak i Ripple mają nieco niekonwencjonalne pochodzenie. Dogecoin powstał jako praktyczny żart i komentarz na temat natury inwestowania w kryptowaluty. Dogecoin zaczął wtedy żyć własnym życiem, ponieważ inwestorzy zaczęli traktować go poważnie. Ripple zaczynał jako produkt stworzony przez firmę Ripple Labs, aby zapewnić bankom szybki sposób rozliczania transakcji między instytucjami finansowymi. Pierwotnie znacznik zaprojektowany w celu zapobiegania potrzebie wymiany walut i kosztów, token ripple xrp zyskał życie jako kryptowaluta, gdy rozwinął się rynek wtórny.

Rynki

Zarówno Ripple, jak i Dogecoin mają aktywne rynki, z udziałem wielu aktywnych, entuzjastycznych inwestorów. W związku z tym zarówno Dogecoin, jak i Ripple można kupować, sprzedawać i handlować na uznanych i szanowanych giełdach kryptowalut na całym świecie. Chociaż Ripple został zaprojektowany jako źródło rozliczeń między bankami, istnieje również wtórny rynek Ripple, który pozwala na indywidualne inwestycje. Wiele usług inwestycyjnych może pomóc w inwestycjach lub transakcjach w Ripple lub Dogecoin.

Kapitalizacja rynkowa ripple wyniosła $ 17 348 594 104,59 na dzień 27 czerwca 2022 r. Kapitalizacja rynkowa Dogecoin 27 czerwca 2022 r. wynosiła $ 9 708 405 808,70.

Wspierany tokenem natywnym

Zarówno Ripple, jak i Dogecoin mają natywny token. Ripple używa tokena xrp (symbol: XRP). Dogecoin używa żetonu doży (symbol: DOŻA).

Możliwość rozbudowy i autonomia

Zarówno Ripple, jak i Dogecoin zostały zaprojektowane tak, aby były zdecentralizowane, rozszerzalne i autonomiczne, w ten sposób radząc sobie przede wszystkim z głównymi problemami, które dały początek kryptowalutom.

Na pierwszy rzut oka może być trudno dostrzec, w jaki sposób Ripple xrp jest zdecentralizowany. Ma on wyraźnie na celu umożliwienie bankom rozliczania transakcji, co wydaje się zadaniem wysoce scentralizowanym. Jednak transakcje rozliczane za pomocą technologii ripple są przechowywane na poszczególnych serwerach. Wiele z tych serwerów, ale nie wszystkie, należy do firmy macierzystej odpowiedzialnej za ripple, podczas gdy inne należą do innych. Serwery prowadzą i porównują współdzielone księgi, które są uzgadniane w celu rozstrzygania transakcji. Ze względu na podział informacji i odpowiedzialności, nawet we wspólnym projekcie, ripple możemy nazwać zdecentralizowanym.

Ponieważ Dogecoin wykorzystuje zwyczajowe metody blockchain, aby umożliwić indywidualną wymianę monet lub wartości, możemy nazwać doge zdecentralizowanym.

Różnice między Dogecoin a Ripple

Istnieje wiele kluczowych różnic między Dogecoin i Ripple, wynikających z podstawowej różnicy w celu między nimi. Ripple i Dogecoin mają różne zastosowania, różne cele i różne specyfikacje techniczne, wynikające z unikalnego zastosowania, dla którego stworzono Ripple.

Użyteczność

Ripple został pierwotnie zaprojektowany dla banków i innych instytucji finansowych jako alternatywny mechanizm rozliczeń finansowych, bez konieczności wysokich kosztów i ryzyka związanego z przeliczaniem waluty fiducjarnej. Ripple został pomyślany jako zamiennik kryptowaluty dla systemu SWIFT. Osoby fizyczne mogą kupować XRP jako inwestycję lub spekulować na temat ceny.

W przeciwieństwie do tego, Dogecoin, pierwotnie parodia innych, bardziej ugruntowanych kryptowalut, takich jak Bitcoin, został stworzony jako wirtualna waluta, która może być używana przez osoby fizyczne lub firmy do płacenia za towary i usługi. W rezultacie użyteczność Doge jest podobna do Bitcoina lub Ethereum, ale z nieco mniejszą akceptacją wśród dostawców.

Cele

Celem XRP jest zapewnienie bankom korzystającym z technologii Ripple mechanizmu rozliczeń, który jest szybki, przejrzysty i bezpieczny. Ponieważ transakcje Ripple rozwiązują się niemal natychmiast, można zastąpić systemy rozliczeniowe XRP SWIFT.

W przeciwieństwie do tego, Dogecoin aspiruje do bycia kolejną kryptowalutą, działającą jako magazyn wartości i środek wymiany.

Podstawy monet

Technologie sieciowe Ripple mają na celu natychmiastowe ułatwienie płatności. Aby przetwarzać rozliczenia, mechanizm konsensusu ripple zależy od wspólnej bazy danych wspólnych ksiąg, sprawdzanych i ponownie sprawdzanych przez uczestniczące serwery i wspieranych rezerwą kryptowalut.

Mechanizm blockchain doge do rozliczania poszczególnych płatności jest bardzo podobny do Bitcoina lub innych kryptowalut używanych do handlu i wymiany.

Zarządzanie funduszami

Ripple ma funkcję, w której firma co miesiąc wypuszcza stałą ilość XRP. Ten mechanizm kontraktów ripple umieszcza XRP wydany w depozycie, aby pomóc w transakcjach, zapewnić walutę do sprzedaży zatwierdzonym inwestorom i nagradzać klientów. Wszelkie niewydane kwoty są zwracane na rachunek escrow na koniec miesiąca.

Dogecoin ma inne sposoby wstrzykiwania monet kryptograficznych na rynek i nie ma tej ograniczającej funkcji.

Ponieważ XRP został stworzony przez firmę Ripple, jako produkt przeznaczony do wykorzystania przez branżę bankową do rozliczeń, sprawozdania finansowe XRP są rutynowo publikowane co kwartał w celu zapewnienia przejrzystości. Zarówno podstawa finansowa dla xrp, jak i ocena przez firmę większego rynku kryptowalut są szeroko analizowane. Sprawozdania finansowe XRP można znaleźć na ripple.com

Maksymalna podaż

Maksymalna podaż Ripple jest ustalona na 100 miliardów monet XRP. Dostawa jest okresowo wstrzykiwana do systemu poprzez stałe wypuszczanie monet co miesiąc, ale jest usuwana z systemu przez transakcje, usuwając wszelkie niewykorzystane monety z depozytu na koniec miesiąca oraz przez rezerwy wymagane. 

Zapas monet Doge nie ma żadnego maksymalnego limitu. Nowe monety Doge są regularnie oferowane do wydobycia. Dogecoin został zaprojektowany tak, aby miał wbudowaną inflację, w przeciwieństwie do Bitcoina, który systematycznie zmniejsza wprowadzaną kwotę każdego roku, aż do osiągnięcia maksimum. Dogecoin jest tworzony w tempie 5 miliardów monet rocznie. Tworzenie nowych monet jest usprawiedliwiane przez twórców jako sposób na zapewnienie wystarczającej płynności, aby waluta była atrakcyjna jako środek płatniczy.

Górnictwo

Użyteczność Ripple'a jako mechanizmu rozliczeniowego zależy od posiadania stałej, płynnej podaży o znanej wartości. Wydobycie Ripple pokonałoby ten cel, więc wydobywanie xrp nie występuje.

Natomiast Dogecoin może być i jest wydobywany. Dziesięć tysięcy (10 000) Dogecoinów jest tworzonych i dystrybuowanych do górników z rozwiązaniem każdego bloku.

Tokenomika i historia cen Ripple (XRP) i Dogecoin (DOGE)

Ripple Labs to korporacja zatrudniająca kilkaset osób. Prowadzi rentowną i niezależną działalność z wieloma wiodącymi bankami, w tym z hiszpańskim bankiem Santander, co umożliwia tworzenie, utrzymywanie i utrzymywanie tokena Ripple XRP.

Pod wieloma względami „kryptowaluta” używana przez Ripple Labs jest drugorzędną częścią produktu. Wiele banków może i korzysta z technologii firmy do rozliczania transakcji bez odniesienia do tokena. Daje to XRP podstawową stabilność i potencjalne wsparcie, którego nie można znaleźć w innych kryptowalutach.

Który z nich kupić?

Ze względu na swój nietypowy cel, Ripple został poddany działaniom regulacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w 2020 roku. SEC orzekła, że XRP należy traktować i sprzedawać jako papier wartościowy, a nie kryptowalutę, znacznie więcej ujawnień i regulacji.

W odpowiedzi wiele giełd kryptowalut usunęło Ripple ze swoich tablic i przestało handlować xrp.

Działania regulacyjne SEC spowolniły, ale nie zniszczyły wzrostu i perspektyw Ripple jako inwestycji w ciągu ostatnich dwóch lat. W chwili pisania tego tekstu, czerwiec 2022, wydaje się, że Ripple wyzdrowiał i odbił się z powrotem.

Ripple ma cel i powód do bycia niezależnym od zwyczajowych zastosowań kryptowalut. Jest całkiem możliwe, że XRP może działać w nieskończoność, o ile spełnia tę potrzebę biznesową.

W przeciwieństwie do tego, Dogecoin zaczął zasadniczo jako wyczyn i pozostał małym graczem w porównaniu z dwiema głównymi kryptowalutami, Bitcoinem i Ethereum. Dogecoin musi jeszcze wybić się z innych, przeciętnych kryptowalut i jeśli nie może zrobić czegoś, co usprawiedliwi swoje istnienie, w porównaniu z dwoma liderami, jego długoterminowe perspektywy mogą być słabe.

Jeśli uważasz, że twoja tolerancja na ryzyko i perspektywy spółki bazowej sprawiają, że sensowne jest inwestowanie w walutę tętniącą, to kupowanie xrp może być rozsądnym posunięciem.

Wniosek

Zarówno Dogecoin, jak i Ripple mają oddanych i entuzjastycznych zwolenników i inwestorów w kryptowaluty. Chociaż Dogecoin przyciągnął ogromny „szum” z reklamy, Ripple może stanowić sprytny długoterminowy wybór, biorąc pod uwagę jego niezależną działalność i cel istnienia.

Martin K Zweryfikowany

Jestem pisarzem bitcoinów i kryptowalut. Pracuję również jako profesjonalny trader i mam doświadczenie w handlu akcjami i bitcoinami. W mojej pracy staram się dostarczać jasnych i zwięzłych informacji, które pomogą ludziom zrozumieć te złożone tematy.

Najnowsze wiadomości