btc zaakceptowane tutaj

Czy PAC mogą akceptować ograniczone wpłaty Bitcoin?

FEC został poproszony o rozważenie, czy Bitcoiny powinny być dozwolone w ramach datków na cele polityczne. Ponieważ PAC prosząc o użycie bitcoinów nie był w stanie wyjaśnić, skąd mieliby wiedzieć, kto dokonał wpłat, FEC ostatecznie utknął w impasie. opinia doradcza wniosek (AOR). W międzyczasie inne komitety polityczne już akceptują Bitcoin, bez żadnych wytycznych, jak zrobić to właściwie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że finansowanie kampanii musi odbywać się w przejrzysty, możliwy do skontrolowania i odpowiedzialny sposób. Chcemy również dać naszym użytkownikom możliwość dokonywania wpłat na cele polityczne za pomocą Bitcoin.

Aby dać przykład, jak można to zrobić odpowiedzialnie, 10 lutegoten 2014, Make Your Laws PAC (MYL PAC) złożyło nowy wniosek, proponując, w jaki sposób zamierzamy akceptować Bitcoiny.

Ze względu na kontekst prawny tego wniosku możemy poprosić FEC jedynie o zatwierdzenie naszej własnej działalności; nie możemy ich prosić o narzucenie wymagania w innych komisjach politycznych. Jeśli jednak uda nam się uzyskać aprobatę FEC dla naszej metody, prawdopodobnie inne komisje polityczne przyjmą tę samą politykę.

 1. Otrzymywanie bitcoinów
  1. Bitcoiny będziemy otrzymywać wyłącznie online (tj. bez „fizycznych” Bitcoinów), po kontrybutor podaje swoje informacje i to tylko poprzez system „jednorazowego linku adresowego”, który utrudnia wnoszenie wkładu w czyimś imieniu.
  2. Będziemy prowadzić ewidencję wszystkich szczegółów transakcji dotyczących Bitcoina (podobnie jak ewidencja czeków lub wpłat kartą kredytową).
  3. Nie przyjmujemy żadnych bitcoinów ani wpłat pochodzących z bitcoinów od jakiejkolwiek organizacji zajmującej się rzecznictwem (501(c)4).
  4. Zarówno „tradycyjna” jak i „SuperPAC” strona MYL PAC (który jest „hybrydowym” SuperPAC) podlega tym samym zasadom. Wpłaty na bitcoiny będą rozdzielone tak samo, jak inne aktywa (np. oddzielnymi portfelami „wkład” i „niezależne wydatki”).
  5. Zwrócimy Bitcoiny tylko w USD, dla ofiarodawców, którzy się do nas podali. (Nasza prośba nie dotyczy anonimowych wkładów.)
  6. Nie zaakceptujemy więcej niż $100 bitcoinów (na wpłacającego, na wybory), ponieważ nawet przy proponowanych przez nas metodach księgowania, sprawdzalność bitcoina przypomina bardziej wpłaty gotówkowe niż wpłaty za pośrednictwem banków.
 2. Wydawanie bitcoinów
  1. My przyzwyczajenie bezpośrednio wydawać Bitcoiny na nagabywanie, reklamę, ankiety, przelewy, pożyczki, zwroty pieniędzy, występy kandydatów lub datki polityczne (w tym transfery do innych PAC). Zamiast tego najpierw zlikwidujemy je na dolary amerykańskie.
  2. My będzie wydawać bitcoiny na wydatki administracyjne / ogólne (w tym normalne opłaty transakcyjne dla anonimowych górników bitcoinów), wynagrodzenie, podróże, materiały kampanii i wydatki związane z kampanią (nie wliczając płatności dla kandydatów).
  3. Akceptujemy zniżki sprzedawców dotyczące Bitcoinów (jeśli są one oferowane w równym stopniu klientom apolitycznym).

Dlaczego odmienne traktowanie niektórych rodzajów wydatków i składek?

501(c)4 ma jedynie zajmować się „rzecznictwem emisyjnym” (np. kampanie typu „Tak w sprawie propozycji X”, lobbing, itp.). W ten sposób mogą akceptować całkowicie anonimowe pieniądze. W przeciwieństwie do tego, PAC wpływają na wybory polityczne, a każdy, kto to robi, jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z pieniędzy z otwarcie ujawnionych, nie zagranicznych źródeł.

Obecnie w tym systemie istnieje ogromna luka, która pozwala użytkownikom 501(c)4 skutecznie ominąć to ograniczenie i przekazać nawet połowę swoich aktywów SuperPAC, który może następnie wykorzystać pieniądze do wyświetlania reklam politycznych — mimo że ostateczni współtwórcy nie są zgłoszone i może nawet nie mieć prawa wpływania na wybory w USA. (IRS rozważa obecnie zamknięcie tej luki.) Ponieważ 501(c)4 wkłady mogą ostatecznie pochodzić od całkowicie anonimowej strony trzeciej lub cudzoziemca, szczególnie w przypadku Bitcoin, uważamy, że PAC nie powinien akceptować żadnego Bitcoina składki z 501(c)4.

Uważamy, że PAC powinno używać Bitcoina do kupowania żywności, wypłaty pensji i innych stosunkowo mniej wrażliwych pozycji – ale pieniądze wydane na reklamę, datki polityczne itp. powinny przechodzić przez lepiej uregulowane, tradycyjne kanały bankowe. które są łatwiejsze do audytu w razie potrzeby.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze wiadomości