Strażnik UE jest zaniepokojony ryzykiem, jakie aktywa kryptograficzne mogą stanowić dla systemu finansowego

Strażnik UE jest zaniepokojony ryzykiem, jakie aktywa kryptograficzne mogą stanowić dla systemu finansowego

  • Ewentualne zagrożenie, jakie aktywa kryptograficzne mogą stanowić dla międzynarodowego systemu finansowego, jest badane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.
  • Urzędnicy UE potwierdzili swoje „poparcie dla szybkiego przyjęcia i wdrożenia” MiCA.
  • Z powodu niedawnego boomu i krachu w kryptowalutach regulatorzy zwracają teraz większą uwagę na branżę.

The ESRB wezwał do „skoordynowanego i kompleksowego podejścia” do radzenia sobie z potencjalnym ryzykiem stwarzanym przez aktywa kryptograficzne, zauważając, że wszelkie środki regulacyjne powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować negatywny wpływ na innowacje.

Organ powiedział również, że będzie nadal monitorować rozwój sytuacji w dziedzinie kryptowalut i wezwał wszystkie odpowiednie organy do wymiany informacji i ścisłej współpracy w tej sprawie.

Ponieważ ceny kryptowalut gwałtownie się wahały w ostatnich miesiącach, regulatorzy zwracają większą uwagę na rynek. Podczas gdy rynek aktywów cyfrowych miał kapitalizację rynkową około $790 miliardów na początku 2021 r., osiągnął szczyt prawie $3 biliona w listopadzie, zanim spadł do $1 biliona na 30 czerwca, według CoinGecko.

Niedawny upadek terraUSD (UST) i problemy, z jakimi borykają się pożyczkodawcy kryptowalut, tacy jak Celsius, zwiększyły obawy o ryzyko stwarzane przez kryptowaluty. Kryptowaluty są notorycznie niestabilne, co może stanowić wyzwanie dla inwestorów chcących wykorzystać je do celów długoterminowych, takich jak płatności lub oszczędności.

Ponadto ich zdecentralizowany charakter oznacza, że nie ma centralnego organu nadzorującego ich rozwój lub użytkowanie, co czyni je bardziej podatnymi na oszustwa i nadużycia. W związku z tym potencjalni inwestorzy powinni zachować ostrożność przy rozważaniu inwestycji w kryptowaluty.

ERRS nie jest osamotniona w swoich obawach dotyczących potencjalnego wpływu aktywów cyfrowych na system finansowy. W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również aktywnie bada i podejmuje działania przeciwko firmom i osobom zaangażowanym w ICO i inne schematy inwestycyjne związane z kryptowalutami.

Działania SEC były w większości ukierunkowane na ochronę inwestorów przed oszustwami, ale istnieją również obawy, że zasoby cyfrowe mogą zostać wykorzystane do ułatwienia prania pieniędzy lub innych nielegalnych działań. Podobnie w Japonii regulatorzy rozprawiali się z giełdami kryptowalut po tym, jak wiele głośnych włamań doprowadziło do utraty wartości cyfrowej waluty o wartości milionów dolarów.

Japoński rząd wywarł również presję na firmy zaangażowane w ICO, co doprowadziło wiele firm do porzucenia planów uruchomienia sprzedaży tokenów w tym kraju. Krytycy argumentują, że te działania rządów i władz finansowych będą służyć jedynie do zduszenia innowacji i uniemożliwienia legalnym firmom swobodnego działania w kosmosie.

Twierdzą, że regulacje powinny koncentrować się na zapewnieniu ochrony inwestorów przed oszustwami i działalnością przestępczą, a nie na próbach kontrolowania lub całkowitego zakazu korzystania z zasobów cyfrowych.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze wiadomości