bittrex

Amerykańskie organy regulacyjne ukarały Bittrex $53M za naruszenia AML

  • FinCEN i OFAC po raz pierwszy współpracowały w przestrzeni kryptograficznej, aby ukarać wymianę kryptowalut Bittrex za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i raportowania o podejrzanych działaniach (SAR) ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).
  • OFAC uważa, że platforma nie zdołała zablokować mieszkańców osób należących do regionów, w których nałożono sankcje, a co za tym idzie, ukarała ich grzywną w wysokości $29 milionów.
  • FinCEN nałożył grzywnę w wysokości $24 mln, twierdząc, że firma nie wprowadziła przepisów zapobiegających narażeniu na nielegalną działalność.

Giełda kryptograficzna Bittrex zwróciła uwagę amerykańskich organów regulacyjnych za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w regionie. 11 października Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) wraz z Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ogłosiło, że nałożyło na giełdę grzywnę w wysokości około $53 milionów.

The ogłoszenie powiedział, że giełda kryptograficzna z siedzibą w Waszyngtonie naruszyła kilka przepisów dotyczących papierów wartościowych, w wyniku czego Bittrex będzie musiał zapłacić $24 mln i $29 mln odpowiednio OFAC i FinCEN. Ta kara jest największą dotychczasową akcją egzekucji waluty wirtualnej w ramach OFAC. Ponadto jest to również pierwszy przypadek współpracy OFAC i FinCEN w przestrzeni aktywów cyfrowych.

„Dochodzenia prowadzone przez OFAC i FinCEN wykazały oczywiste naruszenia wielu programów sankcji i umyślne naruszenia wymogów dotyczących raportowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i raportach o podejrzanej działalności (SAR) ustawy o tajemnicy bankowej (BSA)”

powiedział komunikat z oficjalnych źródeł.

Ponadto oba organy regulacyjne mają na celu „podkreślenie branży walut wirtualnych znaczenie wdrożenia odpowiednich kontroli zgodności sankcji opartych na ryzyku i spełnienia zobowiązań wynikających z BSA” i nałożyły grzywnę na Bittrex, aby stanowił przykład dla branży. Co więcej, FinCEN i OFAC uważają, że jeśli giełdy kryptograficzne nie są zgodne z przepisami AML i BSA, istnieje znaczne ryzyko potencjalnych nadużyć ze strony nielegalnych podmiotów.

„Kiedy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli przestrzegania sankcji, w tym sprawdzają klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA”

powiedział dyrektor OFAC Andrea Gacki.

Ponadto należy również zauważyć, że giełda Bittrex przekaże $24 280 829,20 OFAC w celu uregulowania swojej odpowiedzialności za 116 421 oczywistych naruszeń wielu programów sankcji. Organy regulacyjne stwierdziły, że giełda nie uniemożliwiła osobom z regionu Krymu z Ukrainy, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii korzystania z platformy w okresie od marca 2014 r. do grudnia 2017 r. i inicjowania transakcji związanych z kryptowalutami o wartości około $263.451.600,13.

OFAC wskazał, że na podstawie ich adresu IP i informacji o adresie fizycznym Bittrex wiedział, że ci klienci należeli do jurysdykcji podlegających sankcjom, ale i tak zezwolili im na przeprowadzanie transakcji. Jest to naruszenie prawa dla firmy z siedzibą w USA.

Z drugiej strony FinCEN wskazał, że ponieważ Bittrex nie ustanowił jasnych zasad i przepisów dotyczących wytycznych AML i BSA, platforma była narażona na nielegalne działania, w wyniku czego giełda zapłaci organowi grzywnę w wysokości $24 milionów .

„Wirtualne giełdy walutowe działające na całym świecie powinny rozumieć, kim i gdzie są ich klienci. OFAC będzie nadal pociągać do odpowiedzialności firmy z branży walut wirtualnych i nie tylko, których brak wdrożenia odpowiednich kontroli prowadzi do naruszeń sankcji.”

- powiedział Gacki.
Poniższy tekst możesz wykorzystać jako szablon własnej polityki prywatności.
Parth Dubey Zweryfikowany

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości